ลูกเป็นเพศที่สาม

ลูกเป็นเพศที่สาม เพราะพ่อมีเวลาให้ลูกน้อยลงจริงหรือไม่?

ลูกเป็นเพศที่สาม
ลูกเป็นเพศที่สาม

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวไทย  สามี หรือพ่อของลูกเป็นฝ่ายที่ออกไปทำงานนอกบ้านกันซะส่วนใหญ่  ยิ่งหากครอบครัวที่มีผู้ชายทำงานนอกบ้านคนเดียว ยิ่งทำให้เวลาเกือบทั้งหมดทุ่มเทไปให้กับงาน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อปากท้องและอนาคตที่ดีของลูก ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีงานวิจัยที่บอกว่าพ่อมีเวลาให้ลูกน้อยลง อาจเสี่ยงทำให้ ลูกเป็นเพศที่สาม

 

ลูกเป็นเพศที่สาม พ่อแม่ยอมรับลูกได้แค่ไหน?

เชื่อไหมว่าผู้เขียนได้ยินพ่อแม่ที่คุยกันที่โรงเรียนของหลานๆ บ่อยมากว่า ถ้า ลูกเป็นเพศที่สาม ในวันที่เติบโตขึ้นไปเป็น ผู้ใหญ่ ก็ยอมรับได้เสมอ ขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างเป็นพอ แต่อาจมีบ้างที่บางครอบครัวแต่ก็ส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ แต่ไม่ถึงขั้นเสียหายร้ายแรง เพราะการเป็นเพศที่สามไม่ใช่เรื่องผิดแปลกไปจากสังคมแต่อย่างใดเลยค่ะ

ทำไมลูกถึงเบี่ยงเบนทางเพศ คำถามนี้อาจถูกถามขึ้นจากความสงสัยของหลายครอบครัว ซึ่งต้องบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น บนโลกนี้ย่อมมีสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น อย่างลูกเบี่ยงเบนทางเพศนี้ก็ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยมในการเลี้ยงลูกผู้ชาย ลูกผู้หญิง ความคาดหวังหรือการถูกกดดันจากครอบครัวในบางเรื่อง การได้รับแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมมาตั้งแต่เล็กๆ และอีกหนึ่งในสาเหตุอาจมาจากการที่ “พ่อ” ไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากเท่าที่ควร

อ่านต่อ พ่อมีเวลาให้ลูกน้อย เสี่ยงทำลูกเบี่ยงเบนเพศ คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวไทย  สามี หรือพ่อของลูกเป็นฝ่ายที่ออกไปทำงานนอกบ้านกันซะส่วนใหญ่  ยิ่งหากครอบครัวที่มีผู้ชายทำงานนอกบ้านคนเดียว ยิ่งทำให้เวลาเกือบทั้งหมดทุ่มเทไปให้กับงาน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อปากท้องและอนาคตที่ดีของลูก ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีงานวิจัยที่บอกว่าพ่อมีเวลาให้ลูกน้อยลง อาจเสี่ยงทำให้ ลูกเป็นเพศที่สาม

 

ลูกเป็นเพศที่สาม พ่อแม่ยอมรับลูกได้แค่ไหน?

เชื่อไหมว่าผู้เขียนได้ยินพ่อแม่ที่คุยกันที่โรงเรียนของหลานๆ บ่อยมากว่า ถ้า ลูกเป็นเพศที่สาม ในวันที่เติบโตขึ้นไปเป็น ผู้ใหญ่ ก็ยอมรับได้เสมอ ขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างเป็นพอ แต่อาจมีบ้างที่บางครอบครัวแต่ก็ส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ แต่ไม่ถึงขั้นเสียหายร้ายแรง เพราะการเป็นเพศที่สามไม่ใช่เรื่องผิดแปลกไปจากสังคมแต่อย่างใดเลยค่ะ

ทำไมลูกถึงเบี่ยงเบนทางเพศ คำถามนี้อาจถูกถามขึ้นจากความสงสัยของหลายครอบครัว ซึ่งต้องบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น บนโลกนี้ย่อมมีสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้น อย่างลูกเบี่ยงเบนทางเพศนี้ก็ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ค่านิยมในการเลี้ยงลูกผู้ชาย ลูกผู้หญิง ความคาดหวังหรือการถูกกดดันจากครอบครัวในบางเรื่อง การได้รับแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมมาตั้งแต่เล็กๆ และอีกหนึ่งในสาเหตุอาจมาจากการที่ “พ่อ” ไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากเท่าที่ควร

อ่านต่อ พ่อมีเวลาให้ลูกน้อย เสี่ยงทำลูกเบี่ยงเบนเพศ คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up