ภาวะสมองพิการ

เช็ค 6 อาการของเด็กที่มี ภาวะสมองพิการ !

account_circle
event
ภาวะสมองพิการ
ภาวะสมองพิการ

เช็ค 6 อาการของเด็กที่มี ภาวะสมองพิการ !

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยอยู่ในวัยเตาะแตะ คงมีความสุขที่ได้เห็นพัฒนาการของลูกที่กำลังน่ารัก หัดคลาน หัดนั่ง หัดเดิน แต่หากบ้านใดที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตว่า ลูกน้อยมีทักษะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อล่าช้า เช่น การเงยหน้าขึ้น การพลิกตัว การนั่ง คลาน และการเดิน ชอบใช้ร่างกายส่วนเดียว ฯลฯ ต้องระวังนะคะ เพราะลูกอาจมี ภาวะสมองพิการ ค่ะ วันนี้เรามี 6 อาการบ่งบอกมาให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตดูค่ะ

สมองพิการ คืออะไร

พญ.ณิชา  ลิ้มตระกูล กุมารแพทย์ด้านพฤติกรรม และพัฒนาการ ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้เผยแพร่ความรู้ไว้ว่า สมองพิการ (cerebral palsy) หรือที่นิยมเรียกตามตัวย่อว่า CP เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการบาดเจ็บอย่างถาวรในสมองที่ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวและท่าทาง โดยที่การบาดเจ็บในสมองนั้นจะต้องเป็นชนิดคงที่ไม่รุนแรงมากขึ้น

ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเด็กสมองพิการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดของแพทย์ที่มากขึ้น ทำให้ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดสมองพิการ มีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น

ปัญหาและความผิดปกติที่อาจเกิดร่วม

 • พิการด้านการเคลื่อนไหว และการเดิน
 • ปัญหาการสื่อสาร ภาษา และการพูด
 • ความบกพร่องทางสติปัญญา และการเรียนรู้
 • สูญเสียการได้ยิน หรือการมองเห็น หรืออาจมีอาการตาเหล่ร่วมด้วย
 • โรคลมชัก
 • อารมณ์ และพฤติกรรมผิดปกติ
 • กระดูกสันหลังมีความผิดปกติ
 • มีปัญหามากกว่า 1 อย่างร่วมกัน
ภาวะสมองพิการ
เช็ค 6 อาการของเด็กที่มี ภาวะสมองพิการ !

สาเหตุของเด็กที่มี ภาวะสมองพิการ

ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของทารกได้

ความเสี่ยงตั้งแต่อยู่ในครรภ์

 • ภาวะทารกตัวเล็กในครรภ์
 • น้ำหนักแรกคลอดน้อย
 • มีการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ เช่น โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส โรคเริม โรคซิฟิลิส การ
 • ติดเชื้อไวรัสซิกา การติดเชื้อไวรัสไซโตเมกะโลโวรัส โรคท็อกโซพลาสโมซิส เป็นต้น
 • แม่ได้รับยา สารพิษระหว่างตั้งครรภ์
 • เด็กในครรภ์มีปัญหาสมองขาดเลือด หรือผิดปกติ
 • สมองเด็กพัฒนาไม่ดีในครรภ์
 • แม่มีโรคประจำตัว เช่น ไทรอยด์ผิดปกติ ภาวะเลือดออกง่าย เป็นต้น
 • การกลายพันธุ์ หรือความผิดปกติของพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมอง
 • อุบัติเหตุที่ทำให้สมองของทารกได้รับการกระทบกระเทือนตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ความเสี่ยงระหว่างคลอด

 • เด็กคลอดก่อนกำหนด
 • มีปัญหาคลอดยาก
 • มีความเสียหายต่อศีรษะ หรือกะโหลกศีรษะในระหว่างการคลอด
 • มีภาวะเลือดออกในสมอง หรือสมองขาดออกซิเจนในช่วงแรกเกิด

ปัจจัยเสี่ยงหลังคลอด

 • มีการบาดเจ็บ เลือดออกในสมอง
 • ติดเชื้อของสมองภายหลังคลอด
 • ภาวะตัวเหลือง
 • โรคทางพันธุกรรม

ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ

 • การตั้งครรภ์ทารกแฝด หรือมีทารกในครรภ์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • มารดาตั้งครรภ์ขณะมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • หมู่เลือดอาร์เอชของมารดา และทารกไม่ตรงกัน

 

6 อาการที่สังเกตได้

พญ.ณิชา ได้ให้ข้อสังเกตของภาวะนี้ไว้ 6 อาการ ดังนี้

 1. มีพัฒนาการล่าช้า
 2. มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา ทำให้ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของได้สะดวก แขนขาเกร็ง เดินได้อย่างยากลำบาก เดินปลายเท้าเขย่ง บางคนเกร็งมากจนทำให้เกิดความเจ็บปวด มีกระดูก และข้อผิดรูป อาจเกิดภาวะข้อเคลื่อน หรือข้อหลุดตามมาได้
 3. ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง อาจมีตัวอ่อนปวกเปียก ส่งผลให้ไม่สามารถทรงตัวในท่านั่ง ยืน หรือเดินได้
 4. การดูดกลืน, ดูดนม ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เคี้ยวอาหารไม่ได้ และเสี่ยงต่อการสำลัก
 5. มีปัญหาด้านการพูด
 6. ความผิดปกติอื่น ๆ เช่น สติปัญญาบกพร่อง ความสามารถในการเรียนรู้ต่ำกว่าปกติ มีปัญหาการมองเห็น และการได้ยิน ปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า หรือมีอาการชัก ร่วมด้วย

แนวทางการบำบัดฟื้นฟู

เด็กสมองพิการมักจะมีปัญหาร่างกายหลายระบบร่วมกัน การรักษาจึงต้องอาศัยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน และกระตุ้นพัฒนาการและศักยภาพของเด็กสมองพิการให้ได้สูงสุด ให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • กายภาพบำบัด
 • กิจกรรมบำบัด
 • อรรถบำบัด
 • นันทนาการบำบัด
 • การปรับปรุงวิธีรับประทานอาหาร
 • การรักษาด้วยยา
 • การผ่าตัด
 • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมร่วมกับการรักษา

ขอบคุณข้อมูลจาก
โรงพยาบาลพญาไท, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

MRIสมองเด็กชี้ชัดอันตรายเมื่อ ลูกติดโทรศัพท์ ก่อน 2ขวบ

กุมารแพทย์ห่วง กัญชา ! กระทบสมองเด็กและวัยรุ่น

หมอเตือน! เด็กติดโรคโควิด ทำลายสมอง เสี่ยงเสียชีวิต

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up