เลี้ยงลูกให้คิดเป็น

เลี้ยงลูกให้คิดเป็น ด้วยหลักการเรียนรู้ 6 ระดับ

event
เลี้ยงลูกให้คิดเป็น
เลี้ยงลูกให้คิดเป็น

ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ที่หา วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด อยากให้ลูกคิดเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง Amarin Baby & Kids มีวิธี เลี้ยงลูกให้คิดเป็น ด้วยการตั้งคำถามแทนการให้คำตอบ โดยเล่านิทาน หรือเรื่องราวให้ลูกฟังสัก 1 เรื่อง แล้วตั้งคำถามให้ลูกน้อยตอบในตอนจบ นั่นคือ 1 ในหลักการเรียนรู้

วิธีสอนให้ลูกคิดเป็นเลี้ยงลูกให้คิดเป็น จากหนังสือนิทาน

Benjamin Bloom นักจิตวิทยาด้านการศึกษาชื่อดังระดับโลก คือผู้คิดค้นทฤษฎี และแบ่งระดับการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ซึ่งสามารถทำให้เด็กมี IQ สูงได้ ด้วยความรู้ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.การเรียนรู้ด้วยความจำ

เน้นให้ลูกจดจำเนื้อหาในสิ่งที่อยากให้ลูกเรียนรู้ ท่องคำศัพท์ หรือคำจำกัดความ พูดทวนซ้ำในสิ่งที่พ่อแม่ และคุณครูพูด และนึกเรื่องราวที่เล่าให้ฟังออก เช่น เรื่องราวในนิทาน มีตัวอะไรบ้าง ใส่เสื้อผ้าแบบไหน สีอะไร ใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย เป็นต้น

2.การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ

สอนให้ลูกน้อยเข้าใจอย่างลึกซึ้ง อธิบายหลักการ และรายละเอียดให้เข้าใจ เช่น ทำไมตัวละครในนิทานจึงทำไม่ดี แล้วทำไมตัวละครที่ถูกกระทำถึงไม่ต่อสู้

3.การเรียนรู้ด้วยการนำมาประยุกต์

เมื่อลูกน้อยได้ฟังนิทาน ได้แง่คิดจากความจดจำ และความเข้าใจแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการแก้ไขปัญหา ถามคำถามลูก เช่น นิทานเรื่องนี้สอนอะไรกับเราบ้าง

banner300x2504.การเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ

ให้ลูกช่วยจัดกลุ่มในสิ่งที่ลูกได้ยิน หรือนิทานที่ได้ฟัง เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของตัวละครในเรื่องราวต่างๆ เช่น ตัวร้าย และตัวดีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เป็นต้น ให้ลูกใช้สมองในการคิดวิเคราะห์

5.การเรียนรู้ด้วยการประเมินผล

ให้ลูกน้อยแยกแยะสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดี การตัดสินใจที่ถูกหรือผิด โดยมีเหตุผลที่เหมาะสมมาสนับสนุนคำวิพากษ์วิจารณ์ อาจมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากในนิทานได้

6.การเรียนรู้ด้วยการจินตนาการ

ให้ลูกสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ในเรื่องราวของนิทาน คิดแบบไม่มีข้อจำกัด ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือถูก เช่น ตอนจบของนิทานเรื่องนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรดี

วิธีสอนให้ลูกคิดเป็น

อ่านต่อ “ตั้งคำถามตามหลัก Bloom’s Taxonomy” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up