เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

365 วัน เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล
เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

เตรียมลูกน้อยก่อนเข้าอนุบาลเตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล – พัฒนาการด้านการเรียนรู้ (ภาษา การอ่าน การเขียน เลขคณิต)

15.ลูกรู้จักและเข้าใจบทสนทนา

16.ลูกรู้จักทำตามคำสั่ง 1 ขั้น เช่น จับมือ เอามือจับบ่า เอามือจับหู เป็นต้น

17.ลูกรู้จักทำตามคำสั่ง 2 ขั้น เช่น ไปหยิบเสื้อตัวนั้นแล้วเอามาให้แม่ เป็นต้น เด็ก 2 ขวบขึ้นไป ทำตามได้

18.ลูกสามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจน

19.ลูกสามารถเข้าใจและมีประสบการณ์ร่วมกับลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้

20.ลูกสามารถฟัง และมีความสนใจที่จะฟังเวลาที่พ่อแม่หรือครูอ่านนิทานให้ฟัง

21.ลูกสามารถแสดงความสนใจที่จะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอ่าน

banner300x25022.ลูกสามารถเล่าเรื่อง หรือนิทานที่ได้ยินมาได้

23.ลูกสามารถเรียงภาพ 3 ภาพแล้วเล่าเรื่องราวจากภาพทั้งสามได้อย่างมีเหตุและผลสัมพันธ์กัน

24.ลูกสามารถใช้ภาพสื่อความหมายที่ต้องการสื่อสารได้

25.ลูกรู้จักรูปทรง รู้จักตัวอักษร และมีความเข้าใจเรื่องตัวอักษรบ้าง

26.ลูกร้องเพลงที่เกี่ยวกับตัวอักษรได้

27.ลูกสามารถจับคู่ตัวอักษรใหญ่ (ภาษาอังกฤษ) ได้

28.ลูกสามารถจับคู่ตัวอักษรเล็ก (ภาษาอังกฤษ) ได้

อ่านต่อ “พัฒนาการด้านการเรียนรู้” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up