พูดกันดีๆ พูดกับลูกดีๆ คุยกันดีๆ

พูดกันดีๆ สร้างลูก EQ ดี เพื่อชีวิตเป็นสุขและพบความสำเร็จในแบบตัวเอง

พูดกันดีๆ พูดกับลูกดีๆ คุยกันดีๆ
พูดกันดีๆ พูดกับลูกดีๆ คุยกันดีๆ

ทำไมเราจึงควรพูดกันดีๆ? คนมี EQ ดี = มีทักษะการสื่อสารดี (เข้าใจตัวเองและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ + มีทักษะแก้ไขปัญหา)

เคยเห็นใช่ไหม? คน IQ ดี แต่ EQ ไม่ดี เรียนดี จบสูง มีเงินทองแต่เอาชีวิตไม่รอด มีให้เห็นมากมาย

คนมีทักษะสื่อสารดี จะเป็นพื้นฐานให้พัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตได้ เช่น ทักษะการเรียนรู้ คือคิดเป็น ตั้งคำถามได้ ถ่ายทอดได้ ทำงานเป็นทีม และรู้จักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้  มีทักษะชีวิตคือรู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้ สร้างมิตรเป็น  รู้จักแก้ปัญหาและยืดหยุ่น เป็นต้น  ลูกจึงพึ่งพาตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างที่พ่อแม่ไม่ต้องกังวล

พูดกับลูกดีๆ คุยกันดีๆ

เป็นความจริงที่ว่า หลัง 10 ขวบไปแล้ว ลูกไม่ค่อยฟังพ่อแม่แล้ว เพราะเขามีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น จะบอกจะสอนอะไรตอนนั้นลูกก็ไม่ค่อยเชื่อ ไม่ค่อยฟังแล้ว  ถ้าจะสอนให้ลูกมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีเวลาสอนตั้งแต่เขายังเล็ก

รู้ไหม

  1. ทักษะสื่อสารดี เริ่มจากมีทักษะการพูดที่ดี ทักษะการพูด หมายถึงมีความสามารถในการพูดและเข้าใจความหมาย เด็กจะเข้าใจความหมายก่อนพูดได้  จำได้ใช่ไหมตั้งแต่เขายังพูดไม่ได้สักคำ เวลาคุณพูดหรือบอกให้ทำอะไร ลูกก็ทำตามที่บอกได้
  2. พ่อแม่ฝึกลูกให้มีทักษะการพูดที่ดีได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ
  3. พูดคุยกับลูกทารกระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน จะทำให้เขามีพัฒนาการดี เติบโต เรียนรู้ได้เร็ว เพราะสมองได้ทำงาน
  4. กับลูกเล็ก พูดคุยด้วยเหมือนเดิม แต่พูดให้ช้าและออกเสียงให้ชัด เพราะเด็กพูดได้จากการเลียนเสียงและรูปปาก
  5. กับลูกที่เริ่มพูดได้ ต้องเข้าใจพัฒนาการและใช้เทคนิคคุยกันดีๆ ควบคู่ไป เพราะเด็กเล็กยังรู้คำศัพท์ไม่มากพอ ไม่สามารถพูดหรือบอกความต้องการ หรือความรู้สึกได้ จึงแสดงออกด้วยการหงุดหงิด โวยวาย ร้องไห้ ที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ เรียกอาการอย่างนี้ว่า “พูดไม่รู้เรื่อง”

อ่านต่อ “เคล็ดลับการ พูดกันดีๆ ทำอย่างไร” คลิกหน้า 2

banner300x250-1

keyboard_arrow_up