เอาแต่ใจตัวเอง

เลี้ยงลูกอย่างไร? ไม่ให้เอาแต่ใจตัวเอง

event
เอาแต่ใจตัวเอง
เอาแต่ใจตัวเอง

แก้ไขอย่างไรเมื่อลูกเอาแต่ใจตัวเอง

1.หลังจากที่ลูกโตเกิน 2 ขวบ นิสัยเอาแต่ใจตัวเองจะค่อยๆ ลดลงไปเอง แต่ถ้าลูกยังเอาแต่ใจตัวเองอย่างต่อเนื่อง คุณพ่อ คุณแม่ควรพูดกับลูกอย่างจริงจัง เพื่อให้ลูกรู้ว่าต้องปรับพฤติกรรม ที่อาจติดตัวไปจนโต

2.ตั้งเป้าหมาย และความคาดหวังในตัวลูกอย่างเหมาะสม ไม่ใจอ่อน และยอมกับการกรีดร้อง หรืออาละวาด เพื่อปรับเปลี่ยนความเอาแต่ใจของลูกให้ได้ผล

3.ให้ตัวเลือกกับลูก เพื่อให้เขาเป็นคนตัดสินใจ เช่น ให้เลือกเสื้อผ้าที่จะใส่ อาหารที่จะรับประทาน หนังสือที่จะอ่าน โดยการสร้างตัวเลือกให้ลูก หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม หรือกฎข้อบังคับ

4.ไม่ให้ตัวเลือกกับลูก ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประนีประนอมได้ ลูกจำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม เช่น คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งของ

5.เมื่อลูกต่อต้าน พ่อแม่ต้องเตรียมตัวรับมือ เพราะเด็กเอาแต่ใจจะไม่ยอมปฏิบัติตาม พ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจความแตกต่างของ “ความจำเป็น” และ “ความต้องการ” สนับสนุนให้ลูกทำทุกอย่างที่จำเป็น ส่วนความต้องการนั้นต้องดูว่าสมควร หรือไม่สมควร

เอาแต่ใจตัวเอง6.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก หาโอกาสให้ลูกมีส่วนร่วมในการเหตุการณ์ที่พ่อแม่เสียสละ อดทน และควบคุมตัวเอง

7.ไม่ปกป้องลูกมากจนเกินไป ไม่อำนวยความสะดวกให้ลูกมากจนเกินไป ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ และรับมือกับปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจ และทักษะในการแก้ปัญหาให้ลูก

8.สอนให้ลูกมีความอดทน เพราะไม่มีอะไรที่เป็นไปดั่งใจได้ทุกอย่าง ไม่ตอบสนองเมื่อลูกมีความต้องการในทันที ลูกควรเรียนรู้การรอคอย และป้องกันตัวเองจากความโกรธ

9.ไม่ชื่นชมลูกจนเกินควร การให้ความสนใจ และชมเชยลูกในทุกครั้ง จะทำให้ลูกต้องการความสนใจ และคำชมเชยมากขึ้น ควรชื่นชมลูก เมื่อเขาสามารถทำสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ยากจนสำเร็จ ไม่ควรชมพร่ำเพรื่อ

10.สอนลูกให้เคารพสิทธิของคนอื่น เมื่อลูกได้รับสิ่งที่จำเป็นแล้ว เช่น อาหาร เสื้อผ้า ให้ลูกเรียนรู้ว่าคนอื่นก็ต้องการสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกัน สอนให้ลูกเคารพพ่อแม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคารพผู้อื่นด้วย

11.จำเอาไว้ว่า การรักลูก แตกต่างจากการตามใจลูก พ่อแม่ควรแสดงความรักต่อลูก สอนให้ลูกเป็นคนเก่ง มีความน่าไว้เนื้อเชื่อใจ และใส่ใจความรู้สึกของคนอื่น แสดงความรักผ่านการกระทำ และคำพูด ด้วยการกอด หอม และบอกลูกว่า “รัก”

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “วิธีป้องกันไม่ให้ลูกเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเอง” คลิกหน้า 5

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up