เอาแต่ใจตัวเอง

เลี้ยงลูกอย่างไร? ไม่ให้เอาแต่ใจตัวเอง

เอาแต่ใจตัวเอง
เอาแต่ใจตัวเอง

การแสดงออกของเด็กเอาแต่ใจตัวเอง

  • ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เชื่อว่าตัวเองสำคัญที่สุด รู้สึกพึงพอใจได้ยาก และไม่เคารพกฎเกณฑ์
  • ปฏิเสธการประนีประนอม ชอบโต้เถียง อาละวาด กรีดร้อง ก้าวร้าว หยาบคาย และบ่นว่าเบื่อเสมอ
  • ขาดศรัทธา หรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่สามารถค้นพบความสุขจากการเป็นผู้ให้ มีภาวะซึมเศร้า
  • ปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนเป็นสิ่งของ ไม่ใช่คน ไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น เปล่าเปลี่ยว

สาเหตุของเด็กเอาแต่ใจตัวเอง

เด็กเอาแต่ใจตัวเองเกิดจากการถูกเอาใจจนเป็นนิสัย ส่วนใหญ่จะพบในลูกคนเดียวที่ไม่ค่อยได้เล่นกับเด็กคนอื่นๆ รู้สึกไม่พอใจที่จะต้องแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น หรือรู้สึกว่าถูกละเลย หรือการเอาใจมากจนเกินไปของพ่อแม่ หรือเห็นพ่อแม่ให้ความสำคัญกับน้องมากกว่าตัวเอง จึงมีพฤติกรรมเอาแต่ใจ เพื่อเรียกร้องความสนใจขึ้น โดยสาเหตุหลักๆ มีดังนี้

เอาแต่ใจตัวเอง1.ลูกน้อยมีความพอใจที่ได้รับการตามใจจากคุณพ่อ คุณแม่ และซึมซับจนเป็นนิสัย

2.การคบเพื่อนที่เอาแต่ใจทำให้ลูกน้อยอยากเป็นเด็กเอาแต่ใจบ้าง มีความรู้สึกอย่างโดดเด่นแบบเพื่อน

3.มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะผู้อื่น มีความเห็นแก่ตัว และไม่เต็มใจที่จะเสียสละให้ผู้อื่น

4.การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ตามใจ เอาอกเอาใจ พ่อแม่ล้มเหลวที่จะเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของลูก

5.พ่อแม่ไม่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ลูกได้ เพราะเป็นแบบอย่างของความเอาแต่ใจให้ลูกเห็น

6.ลูกปฏิเสธที่จะเป็นคนดี ไม่มีความศรัทธาในศาสนา ไม่ให้ความสำคัญกับคุณธรรม และจริยธรรม

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “พ่อแม่ทำให้ลูกเอาแต่ใจตัวเอง” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up