ปัจจัยทำให้ลูกฉลาด

วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้ว! 10 ปัจจัยนี้ทำให้ลูกฉลาดได้

ปัจจัยทำให้ลูกฉลาด
ปัจจัยทำให้ลูกฉลาด

การเรียนรู้ของลูก

6.การเรียนรู้ด้วยตัวเอง

การศึกษาพบว่าเด็กทารก 17-24 เดือนที่ดู DVD สอนหนังสือเด็กตัวอย่างเช่น Baby Einstein หนึ่งชั่วโมงต่อวันจะ เรียนรู้คำศัพท์ได้น้อยกว่าทารกที่ไม่ได้ดูประมาณหกถึงแปดคำ สมองของเด็กจะพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีเมื่อ เด็กได้กระทำโดยผ่านประสบการณ์ การทำตามกิจกรรม แบบฝึกหัด การทดลอง การเรียนรู้ทำให้เด็กมีประสบการณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพราะเด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้เห็น ได้ฟัง และได้สัมผัส

7.การทานอาหารมีประโยชน์

อาหารทําให้ฉลาด

อาหาร เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยทำให้ลูกฉลาด ได้ เพราะอาหารมีความสำคัญต่อชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เด็กจำนวนมากขาดสารอาหารตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ทำให้มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2500 กรัม ระยะหลังคลอดถึง 6 เดือน เป็นระยะที่เด็กควรได้รับอาหารที่เหมาะสมที่สุด คือ นมแม่ ซึ่งมีคุณค่าทุกอย่างพร้อม เมื่อเด็กอายุ 6 เดือน ควรเริ่มให้อาหารเสริมโดยเริ่มทีละอย่างและทีละน้อยจนเด็กได้รับอาหารเสริมครบ 5 หมู่ เด็กต้องการอาหารในปริมาณและคุณภาพดี

8.เด็กที่มีความสุข = เด็กที่ประสบความสำเร็จ

clever

มนุษย์ทุกคนต้องการความรักความอบอุ่น ความรู้สึกปลอดภัยและความไว้วางใจกัน สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารใจและเป็นรากฐานที่สำคัญมาก ถ้าพ่อแม่และครูเข้าใจเด็กรู้จักตอบสนองความต้องการเด็กอย่างเหมาะสมและสามารถสร้างความผูกพันทางใจกับเด็กได้อย่างดีแล้วเด็กจะมีอารมณ์แจ่มใส เจริญเติบโตไว ร่าเริงน่ารัก เมื่อโตขึ้นจะมีความมั่นใจในตัวเองและมองโลกในแง่ดี รู้จักปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างดีด้วย

9.สิ่งแวดล้อม

การที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสุขและไปให้กับโรงเรียนที่มั่นคงและทำให้แน่ใจว่าเด็กออกไปเที่ยวกับเด็กที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก

หนึ่งการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย Dartmouth โดยบรูซ Sacerdote เขาพบว่าเมื่อนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำไปพักอยู่กับกับนักเรียนที่คะแนนสูงกว่า คะแนนของเค้าจะดีขึ้น

10.เชื่อในพวกเขา

การเชื่อว่าลูกของคุณฉลาดกว่า จะทำให้เค้าฉลาดขึ้น จากงานวิจัยของโรเซนธาลและ Lenore Jacobson (1968) ได้ศึกษาว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษาได้ทำการทดลองโดยสุ่มนักเรียนขึ้นมาแล้วบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีไอคิวดีกว่าคนอื่น ในตอนสิ้นของปีโรงเรียน ร้อยละ 30 ของเด็กกลุ่มนี้ มี IQ เพิ่มขึ้น 22 จุด

อ่านต่อ “บทความดี ๆ น่าสนใจ” คลิก!


เครดิต: OohLaLaBabies

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up