7 พฤติกรรมเสี่ยงส่งผลเสียต่อสมองของลูกน้อย

พ่อแม่ทุกคนต่างก็อยากให้ลูกน้อยของตัวเองเป็นเด็กฉลาด มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่คุณพ่อ คุณแม่รู้หรือไม่ ยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ ส่งผลเสียต่อสมอง ทำให้พัฒนาการของลูกน้อยช้าลง ส่งผลต่อศักยภาพการเรียนรู้ของลูกน้อย

พฤติกรรม ส่งผลเสียต่อสมอง

1.ปล่อยให้ลูกขาดสารอาหาร

การปล่อยให้ลูกน้อยขาดสารอาหาร และมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดี เพราะไม่ได้ให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือทำให้ลูกน้อยขาดสารอาหารที่จำเป็นบางอย่างสำหรับเด็ก เช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก น้ำ จะทำให้สมองมีพัฒนาการที่ไม่ดี การเรียนรู้ในสิ่งใหม่จึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่งผลเสียต่อสมอง

2.การอบรมเลี้ยงดูลูกไม่ดี

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ด้วยการดุด่า ตี ขู่ หรือหลอกให้กลัว จะส่งผลเสียต่อความกล้าในการเรียนรู้ของเด็กๆ รวมถึงการไม่ให้กำลังใจ ไม่แสดงความรัก ความอบอุ่น และการทะเลาะกันต่อหน้าลูกน้อย จะทำให้ลูกน้อยเกิดความไม่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพราะมีจิตใจที่อ่อนแอได้

อ่านต่อ “7 พฤติกรรมส่งผลเสียต่อสมองของลูกน้อย” คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up