พฤติกรรม ส่งผลเสียต่อสมอง

7 พฤติกรรมเสี่ยงส่งผลเสียต่อสมองของลูกน้อย

event
พฤติกรรม ส่งผลเสียต่อสมอง
พฤติกรรม ส่งผลเสียต่อสมอง

พ่อแม่ทุกคนต่างก็อยากให้ลูกน้อยของตัวเองเป็นเด็กฉลาด มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข แต่คุณพ่อ คุณแม่รู้หรือไม่ ยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่ ส่งผลเสียต่อสมอง ทำให้พัฒนาการของลูกน้อยช้าลง ส่งผลต่อศักยภาพการเรียนรู้ของลูกน้อย

 

พฤติกรรม ส่งผลเสียต่อสมอง

1.ปล่อยให้ลูกขาดสารอาหาร

การปล่อยให้ลูกน้อยขาดสารอาหาร และมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดี เพราะไม่ได้ให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือทำให้ลูกน้อยขาดสารอาหารที่จำเป็นบางอย่างสำหรับเด็ก เช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก น้ำ จะทำให้สมองมีพัฒนาการที่ไม่ดี การเรียนรู้ในสิ่งใหม่จึงไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่งผลเสียต่อสมอง

2.การอบรมเลี้ยงดูลูกไม่ดี

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ด้วยการดุด่า ตีลูก ขู่ลูก หรือหลอกให้กลัว จะส่งผลเสียต่อความกล้าในการเรียนรู้ของเด็กๆ รวมถึงการไม่ให้กำลังใจ ไม่แสดงความรัก ความอบอุ่น และการทะเลาะกันต่อหน้าลูกน้อย จะทำให้ลูกน้อยเกิดความไม่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพราะมีจิตใจที่อ่อนแอได้

3.สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนที่ไม่ดี

เด็กเล็กๆ เหมือนผ้าขาวที่ยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ และเลียนแบบพฤติกรรมของคนรอบข้าง ถึงแม้ว่าคุณพ่อ คุณแม่จะเลี้ยงดูลูกน้อยดีมากแค่ไหน หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี มีการทะเลาะเบาะแว้ง มั่วสุม ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่จะชักจูงให้ลูกน้อยเกิดความเสียหาย และทำตามพฤติกรรมที่ไม่ดีได้

4.ทำให้ลูกไม่มีความสุข

ความสุข เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กๆ เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง การปล่อยให้ลูกน้อยอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัว วิตกกังวล จะส่งผลต่อสารเคมีในสมองได้ ลองชวนลูกน้อยเล่นเกมสนุกๆ เพื่อสร้างความมั่นใจ และผ่อนคลายจากความทุกข์

 

อ่านต่อ “7 พฤติกรรมส่งผลเสียต่อสมองของลูกน้อยคลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up