14 ข้อสำคัญ เพื่อรับมือกับลูกน้อยที่เป็น “เด็กออทิสติก”

เด็กออทิสติก ความผิดปกติอย่างหนึ่งที่พ่อแม่สามารถสังเกตได้จากลูก คือความไม่สมบูรณ์ทางสติปัญญา ที่อาจแสดงออกมาให้เห็นทางกายภาพ คือกลุ่มอาการของโรคออทิสติก ทีมงาน Amarin Baby & Kids มี 14 ข้อสำคัญ เพื่อรับมือกับลูกน้อยที่เป็น “เด็กออทิสติก” มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบกันค่ะ