โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

เลือกโรงเรียนแรกของลูกน้อยตั้งแต่วัยก่อนขวบปี กับ โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre
โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปสำหรับการเรียนรู้ของลูกน้อย !!  เพราะเด็กทุกคนมีสัญชาตญาณนักสำรวจตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิด เพียงแค่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สนุกสนาน เต็มไปด้วยอารมณ์เชิงบวก ก็ช่วยกระตุ้นให้ลูกน้อยพร้อมเรียนรู้โลกใบใหม่ได้มหาศาล มาเปิดโอกาสให้ลูกค้นพบศักยภาพน่าอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในตัว กับ โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

เมื่อพัฒนาการของลูกน้อยเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ 2 ขวบที่ร่างกาย สมอง สติปัญญา และอารมณ์จะพัฒนาอย่างเต็มที่ และเป็นรากฐานสำคัญต่อยอดทักษะชีวิตเมื่อโตขึ้น  การมองหาโรงเรียนแรกของลูกจึงสามารถเริ่มต้นตั้งแต่วัยก่อนขวบ ซึ่งถือว่าไม่เร็วเกินไป

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre โรงเรียนแรกของลูก

จูเลียเกเบรียล เซ็นเตอร์ เป็นโรงเรียนเสริมทักษะเด็กอันดับหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ มีหลักสูตรคิดค้นขึ้นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กยาวนานมากว่า 30 ปี และมีหลักสูตร Early Learning สำหรับเด็กเล็กอย่างเข้าใจโดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งพัฒนาการด้านภาษา กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ประสาทสัมผัส ช่วยเหลือตัวเอง มารยาทบนโต๊ะอาหาร และเข้าสังคมตามวัย ซึ่งสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วัยก่อนขวบปี ภายใต้สิ่งแวดล้อมเชิงบวก เต็มไปด้วยเสียงเพลง เสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามธรรมชาติของเด็กอย่างแท้จริง

 

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

EduDrama รู้จักโลกผ่านดราม่า

“เรียนผ่านเล่น” เป็นหัวใจหลักที่กระตุ้นให้ลูกน้อยเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre เลือกใช้ “EduDrama” มาเป็นหลักในการสอนเด็กๆ EduDrama ไม่ใช่การเรียนการแสดง แต่เป็นนำการแสดงละครมาดึงดูดความสนใจของเด็ก โดยคุณครูจะแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครต่างๆ ทั้งอาชีพหรือสัตว์ ประกอบท่าทางและน้ำเสียงสมจริง ทำให้พวกเขารู้สึกสนุกและเข้าเรื่องที่เรียนได้ง่าย อีกทั้งยังเหมาะกับเด็กเล็กที่อยู่ในวัยเรียนรู้ผ่านสีหน้า ท่าทาง และพฤติกรรม

EduDrama จะสอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมที่ โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre ตัวอย่างเช่น การเล่นหุ่นมือที่คุณครูจะใส่หุ่นมือสัตว์ แล้วชวนพูดคุยพร้อมกับสอดแทรกคำศัพท์ และความรู้เกี่ยวกับสัตว์นั้นๆ การเล่นดนตรี ชวนเด็กมาร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลง คลอกับไปเสียงดนตรีที่เล่นกันสดๆ ชวนให้เด็กสนใจและรู้สึกเพลิดเพลิน แม้ลูกน้อยจะยังพูดไม่ได้ แต่พวกเขาจะจดจำเสียงเพลง ทำนอง และคำศัพท์ไว้ เมื่อถึงช่วงเวลาที่เริ่มพูด พวกเขามีพัฒนาการทางภาษาที่ดี พูดเร็ว กล้าพูดอย่างมั่นใจ  หรือ ละครโรงเล็กที่คุณครูจะแสดงเป็นครอบครัวหมี หรือเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆ ชวนเด็กเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปัญหา หรือเลือกคำตอบด้วยตัวเอง

ตลอดชั่วโมงการเรียน คุณครู Native English Speaker จะใช้ภาษาอังกฤษคอยพูดคุย รับฟังและกระตุ้นพัฒนาการไปพร้อมกับผู้ปกครองที่จะได้เรียนรู้วิธีการและสามารถนำไปต่อยอดส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยเองที่บ้าน เช่น เพลงที่ร้องในคลาส กิจกรรมเล่นสี หรือคำศัพท์ต่าง ๆ

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

กิจกรรมชวนสนุกแบบ EduDrama

เด็ก ๆ จะได้พบกับกิจกรรมสนุกได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึง โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre ตลอดเวลา ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง เวลาที่ดูเหมือนนานแต่ถ้าสนุกแล้วเด็กกลับไม่รู้สึกเบื่อเลย แต่ละกิจกรรมผ่านการคิดค้นและวางแผนให้สอดคล้องกันตามธีมที่ใช้ในแต่ละเทอม หลักสูตรที่นี่จะวางแผนการสอนเป็นเทอม (ราว 3 เดือน) เพื่อให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และคุ้นเคยกับตารางกิจวัตรประจำวันของตัวเอง เริ่มต้นจาก

  • Free Play ให้เวลาลูกน้อยเลือกหยิบของเล่นวางเตรียมไว้หลายสิบชิ้นด้วยตัวเอง เพราะการ “เลือกของเล่น” เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยสร้าง self-esteem หรือความมั่นใจให้เกิดขึ้น
  • Circle Time การนั่งล้อมวงของเด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครูเพื่อทำความรู้จักกัน เพื่อให้ลูกน้อยคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดี

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

  • Animated Puppet Time การเล่นตุ๊กตาหุ่นมือสัตว์เสมือนจริง เพื่อให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหุ่นตัวนั้นๆ และสร้างบรรยากาศผ่อนคลายพร้อมกับการทำกิจกรรมต่อไป
  • Drama Time ช่วงเวลาเปิดประตูสู่โลกจินตนาการเข้าสู่ Drama Town ไปกับตัวละครและกับสถานการณ์แตกต่างกัน ชวนเด็กมาร่วมแสดงและหาคำตอบเพื่อคลี่คลายปัญหาในแบบฉบับของตัวเอง นอกจากจะได้ฝึกพูดคุยภาษาอังกฤษแล้ว ยังฝึกทักษะเหตุผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีด้วย

 

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

  • Sensory / Arts and Crafts Activities การฝึกประสาทสัมผัสผ่านศิลปะแสนสนุกที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามวัย เด็กจะได้ลองหยิบพู่กัน จับสี ทาลงบนกระดาษ จับน้ำ ดิน หรือเม็ดสาคูเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างของวัสดุแต่ละชนิด ทำงานประดิษฐ์ที่เหมาะกับช่วงอายุ อันเป็นพื้นฐานของ Hand Skill ที่จำเป็นในวัยต่อไป
  • Dramatic Story Telling การเล่านิทานแบบไม่ธรรมดา ที่ไม่ปล่อยให้เด็กเป็นแค่ผู้ฟัง แต่คุณครูจะแสดงท่าทาง น้ำเสียง สีหน้าประกอบสนุกๆ ด้วย ให้เด็กเล็กที่ยังไม่รู้ความหมายของคำเข้าใจได้ง่าย ๆ
  • Snack Time เปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้เลือกอาหารว่างที่อยากกินด้วยตัวเอง และร่วมวงกินอาหารกับเพื่อนต่างวัย ช่วยพัฒนาการเรื่องการกิน และการเข้าสังคมได้ดี

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

  • Playground Time สนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และฝึกการทรงตัว โดยที่มีคุณครูสอนสังเกตพัฒนาการและช่วยกระตุ้นอยู่ใกล้ตลอดเวลา
  • Live Music Time เป็นช่วงเวลาโปรดที่สุดของเด็กทุกคน จะได้ร้อง เต้น กับวงดนตรีแสนสนุก และเพลงที่ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

PlayNest, โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre

Playnest เด็ก 6 เดือนก็พร้อมแล้ว

6 เดือนไม่เร็วไปที่จะพาไปโรงเรียนหรือ!! จริงๆแล้ว พัฒนาการของเด็กวัย 6 เดือน ที่สามารถนั่งเองและหยิบจับของได้ถนัดมือ มีศักยภาพจะเรียนรู้ได้มากมาย ด้วยหลักสูตรของ โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre ที่เน้นการปลูกฝังทักษะชีวิตสมวัยสำหรับเด็กเล็กวัย 6-18 เดือน ไม่ใช่การสอนแบบวิชาการ จะช่วยให้พวกเขาค้นพบศักยภาพของตัวเองตั้งแต่เล็ก

โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel

 

PlayClub คลับเตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล

คอร์สสำหรับเด็กวัย 1.5 -3.5 ขวบเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียนอนุบาล เด็กในวัยนี้ต้องการอิสระและการยอมรับจากผู้ใหญ่มากขึ้น จึงเน้นการเรียน Early learning ที่ดึงเอาความมั่นใจของเด็กออกมา โดยมีคุณครูคอยรับฟังและตอบสนองการกระทำเขาอยู่เสมอ ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ Drama Time ที่พวกเขาได้แสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างเต็มที่

เมื่อถึงวันที่เด็กต้องไปโรงเรียนอนุบาล การที่พวกเขาสามารถทำทุกอย่างได้อย่างมั่นใจตั้งแต่วันแรก จะทำให้เขากลายเป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

นอกจากหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์แล้ว โรงเรียนจูเลียเกเบรียลยังใส่ใจรายละเอียดอย่างดี ทั้งของเล่นไม้ อุปกรณ์ศิลปะไร้สารพิษ และความปลอดภัยของพื้นที่ล้วนเหมาะสมกับเด็กทุกวัยที่มาเรียน พร้อมกับการจัดบรรยากาศของห้องเรียนที่น่ามอง และชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ คุณครูทุกท่านผ่านการอบรมเข้มข้นอย่างมืออาชีพ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลองพาลูกน้อยมาทดลองเรียนกันได้ที่ โรงเรียนเสริมทักษะ Julia Gabriel Centre ชั้น 2 Bambini Villa คอมมูนิตี้มอลล์ในซอยสุขุมวิท 26  เช็ครายละเอียดของคอร์สและสำรองที่นั่งได้ที่ 063-924-6542 หรือ Line @JuliaGabrielBkk

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up