นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ โหลดฟรี รวมไฟล์ 9 เรื่อง สำหรับเด็กเกี่ยวกับสัตว์และฟาร์ม

event

หนังสือ นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ…เป็นตัวช่วยสำคัญที่ดี ในการฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่าน ภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านให้ลูกฟังได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ

แจกฟรีรวมไฟล์หนังสือ นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ สำหรับเด็กเกี่ยวกับสัตว์และฟาร์ม 9 เล่ม

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

อยากให้ลูกฉลาด เริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิด เพียงแค่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง  เพราะนอกเหนือจากการให้ลูกกินอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ ทั้งร้องเพลง ออกกำลังกาย เล่นอย่างอิสระแล้ว การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง หรือให้ลูกดูภาพประกอบในหนังสือ จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านสมองของลูกได้ดี

ควรเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนไหน?

งานวิจัยด้านพัฒนาการทางสติปัญญาและภาษาแสดงว่า การอ่านเขียนของเด็กปฐมวัยเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วัยทารก เริ่มจากการที่พ่อแม่ชวนให้เด็กๆ ดูรูปภาพในหนังสือ อ่านหนังสือให้ฟัง การอ่านหนังสือและเล่านิทานให้ลูกวัยต่ำกว่า 3 ขวบฟัง

ประโยชน์ของการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

  • ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา
  • ส่งเสริมทักษะการฟัง
  • กระตุ้นจินตนาการและความคิดรวบยอด
  • เพิ่มพูนประสบการณ์
  • เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ผ่านการอ่าน
  • ลูกได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู ดีต่อพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก

เพราะขณะฟังนิทาน เซลล์สมองจะมีการแขนงของเส้นใยประสาท ยิ่งเส้นใยสมองเพิ่มขึ้นมาก เด็กจะยิ่งฉลาดมาก การอ่านทำให้มีการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ทางตา ทางหู การจับสัมผัส เป็นการฝึกการใช้จินตนาการ เพราะเมื่อฟังแล้วมีการคิดตามสิ่งที่ได้ยิน เป็นการฝึกมโนภาพ นอกจากนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกๆ ได้เป็นอย่างดี และ เมื่อโตขึ้นจะได้เป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่าน

‪‎เทคนิคการเลือกหนังสือสำหรับเด็กเล็ก

คุณพ่อคุณแม่หลายคน อาจเคยสงสัยว่า อยากซื้อหนังสือฝึกให้ลูกอ่าน แล้วจะเลือกหนังสืออย่างไรดี เพื่อให้เหมาะสมกับลูกน้อย?! โดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษ เพราะบางเรื่องอาจจะดูยากไป จริงๆ แล้ววิธีการเลือกก็ไม่ยาก มีหลักการไม่มาก ดังนี้

  • หนังสือภาพ ที่มีรูปภาพใหญ่ๆ สีสันสดใส
  • ชื่อหนังสือและเนื้อหาภายในเล่ม ควรเป็นคำคล้องจองเพื่อให้จดจำได้ง่าย ติดหู
  • หนังสือมีเพลงประกอบ เพราะเด็กๆชอบเสียงเพลง
  • หนังสือมีพื้นผิวแปลกๆ ให้ได้สัมผัส เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัส ขอบหนังสือต้องมน ใช้วัสดุที่ไม่ขาดง่าย ไม่เป็นเหลี่ยมคมเพราะอาจเป็นอันตรายกับลูกได้

คลิกหน้า 2 >> “เพื่อดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ สำหรับเด็กเกี่ยวกับสัตว์และฟาร์ม” ฟรี!!!

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

อ่านต่อ “บทความอื่นน่าสนใจ” คลิก!

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up