จับสังเกต! ลูกน้อยได้ยินปกติหรือเปล่า

Alternative Textaccount_circle
event

ลูกเราได้ยินปกติไหม เป็นอีกเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ควรใส่ใจตรวจสอบตั้งแต่ลูกยังเล็ก การตรวจรู้และรักษาได้เร็วเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะหากปล่อยไว้ด้วยความไม่รู้ทำให้ได้รับการรักษาช้าจะส่งผลถึงพัฒนาการของการพูด การใช้ภาษาและการเรียนรู้ต่างๆ

สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับการตรวจการได้ยินของเด็ก ด้วยการออกเป็นกฎหมายให้ตรวจระบบการได้ยินของเด็กตั้งแต่ช่วงคลอดมาและอยู่ที่โรงพยาบาล แต่หากที่โรงพยาบาลไม่ได้ตรวจ เราควรพาลูกไปตรวจภายในเดือนแรก อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจ พ่อแม่เองก็ต้องคอยจับตาสังเกตว่าลูกได้ยินปกติหรือไม่ โดยหากลูกน้อยอายุ 3 เดือนยังนอนหลับได้แม้อยู่ในที่ที่มีเสียงดัง หรือไม่หันหาเมื่อได้ยินเสียง หรือไม่หันตอบเมื่อคุณเรียก ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอโดยเร็ว

หูเป็นอวัยวะที่จะเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ลูกน้อยในครรภ์มีอายุได้ 8 สัปดาห์ และค่อยๆ พัฒนาไปจนได้ยินเสียงอย่างสมบูรณ์เมื่ออายุครรภ์ได้ราว 6 เดือน ในสหรัฐอเมริกา ปัญหาการได้ยินของเด็กพบได้บ่อย โดยในเด็กแรกเกิด 1,000 คน พบเด็กแรกเกิด 2 – 3 คนหูหนวกหรือมีปัญหาทางการได้ยิน

 

บทความโดย: กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up