ตรวจการได้ยิน ของลูก ปกติหรือไม่ รู้ไว โอกาสหายมี

หูหนวกในเด็ก
หูหนวกในเด็ก

ตรวจการได้ยิน หูหนวกในเด็ก ภาวะใกล้ตัวที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม และต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง!

 

 

ภาวะประสาทหูเสื่อม รู้ไว แก้ไขเร็ว แพทย์ประจำโรงพยาบาลราชวิถีแนะพ่อแม่ ควรคัดกรองลูกแรกเกิด ทั้งนี้จะได้ช่วยลดปัญหาเด็กใบ้ เด็กหูหนวก พร้อมแนะผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติของลูกให้ดี

แพทย์หญิงนภัสถ์ ธนะมัย แพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี กล่าวว่า จากการศึกษารายงานสถานการณ์ปัญหาความชุกของเด็กแรกเกิดที่ป่วยเป็นประสาทหูเสื่อมประมาณ 1-3 คน ต่อทารกแรกเกิด 1,000 คน ซึ่งตรวจคัดกรองโดยวิธีเดิม คือ เลือกตรวจเฉพาะเด็กที่อยู่กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น คือ มารดามีภาวะติดเชื้อในครรภ์หรือนอนพักฟื้นในห้องผู้ป่วยวิกฤตเป็นเวลานานกว่า 48 ชม.หรือบิดา-มารดาเคยป่วยเป็นประสาทหูเสื่อมมาก่อน

โดยจากสถานการณ์การตรวจคัดกรองในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ตามรูปแบบการคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว พบว่า มีผลทำให้เด็กเสี่ยงเกิดภาวะประสาทหูเสื่อมร้อยละ 2-5 ซึ่งการตรวจคัดกรองแบบการแยกกลุ่มเสี่ยงนั้นทีมแพทย์ในอเมริกาพบว่า จะทำให้เด็กต้องป่วยด้วยภาวะประสาทหูเสื่อมที่นานราว 8 เดือน ถึง 1 ขวบ ทำให้มีความบกพร่องทางการสื่อสารทั้งสิ้น เช่น การพูดจาช้ากว่าเด็กทั่วไป หรือบางคนก็ไม่พูดเลย ซึ่งหากปล่อยไว้เมื่อเด็กโตขึ้นอาจเป็นใบ้ได้ ขณะเดียวกันแพทย์ยังพบว่า หากเร่งตรวจในเด็กทุกคนตั้งแต่แรกคลอด โอกาสที่แพทย์จะพบความผิดปกติของประสาทหูในเด็กก็จะเร็วขึ้น อีกทั้งสามารถรักษาฟื้นฟูการได้ยินให้เด็กมีพัฒนาการทัดเทียมเด็กปกติได้เร็วขึ้นด้วย

อ่านต่อเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่หน้าถัดไปค่ะ >>

keyboard_arrow_up