แม่เตรียมเฮ! รัฐปรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเป็น 6 ปี ดูเงื่อนไขและวิธีลงทะเบียนได้ที่นี่

account_circle
event

ก่อนที่คุณแม่จะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำเป็นรู้ถึงเงื่อนไข คำนิยามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกระทรวง เริ่มต้นจาก

  1. ตรวจสอบข้อมูลสถานะของครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยนำรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย ในความเป็นจริงการสอบถามรายได้อาจไม่ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริง จึงจำเป็นต้องใช้การประเมิน

  1. ตรวจสอบรายละเอียดเด็กแรกเกิด

เบื้องต้นกำหนดให้ต้องเป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน คุณแม่จึงจะสามารถยื่นของลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องมีการแจ้งเกิดและทำสูติบัตรเรียบร้อยแล้ว 

     3.ตรวจสอบรายละเอียดแม่ท้อง

เบื้องต้นกำหนดให้แม่ที่มีสิทธิ์ยื่นขอลงทะเบียนรับสิทธิ์ ต้องมีกำหนดคลอดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สำหรับคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเรียบร้อยแล้วจะได้รับการขยายระยะเวลารับเงินจาก 3 ปี เป็น 6 ปีทันที โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่

แต่คุณแม่ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์ สามารถเตรียมตัวไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตรปี62 ตามสำนักงานเขต/เทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต่อเนื่อง ได้ที่สำนักงานเขตของแต่ละท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ได้ ดูวิธีลงทะเบียนรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ที่นี่

สำหรับคุณแม่ที่ลงทะเบียน และผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้ายังบัญชีธนคารตามที่กำหนด ซึ่งคุณแม่ได้ยื่นไว้พร้อมเอกสารลงทะเบียนอื่นๆ โดยแยกกำหนดจ่ายเป็น 2 รูปแบบ คือ ผ่านพร้อมเพย์ และเลขบัญชีธนาคาร  ส่วนกำหนดการจ่ายเงินสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานท้องถิ่นที่คุณแม่ยื่นลงทะเบียนนะคะ ดูรายละเอียดการจ่ายเงิน ได้ที่นี่

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เมื่อถึงกำหนดได้รับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แล้วแต่เงินไม่เข้า แสดงว่าอาจเกิดเหตุขัดข้อง เช่น เอกสารตกหล่น มีผู้คัดค้านข้อมูลและไม่ผ่านการพิจารณา หากเกิดเหตุเช่นนี้ คุณแม่สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที ดูรายละเอียดติดต่อหน่วยงาน เมื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้า

ทั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนบุตรถือเป็นถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมในระยะยาว เพราะจะช่วยให้เด็กมีทักษะที่สูงขึ้น มีผลการเรียนที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น การเจ็บป่วยลดลง อาชญากรรมลดลงในอนาคต ไม่เพียงเท่านั้น…เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนยังมีภาวะโภชนาการดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ส่วนกลุ่มแม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนก็มีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

บทความน่าสนใจอื่นๆ

เงินอุดหนุนบุตร ปี62 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว แม่ท้องเตรียมตัว!!

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับ เงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันอย่างไร?

เฮได้! พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ลูกมีสิทธิได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


ขอบคุณข้อมูลจาก เพจไทยคู่ฟ้า matichon.co.th

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up