ตารางการฉีดวัคซีน

ตารางการฉีดวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 ขวบ

event
ตารางการฉีดวัคซีน
ตารางการฉีดวัคซีน

3. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

 • สามารถฉีดวัคซีนชนิดไร้เซลล์ได้ทุกครั้ง ควรใช้ชนิดเดียวกันทั้ง 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน
 • ฉีดเข็มกระตุ้นตอน 18 เดือน 4-6 ปี และ 11-12 ปี หลังจากนั้นควรฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
 • คุณแม่ตั้งครรภ์ควรฉีดในช่วงอายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์

4. วัคซีนโปลิโอ

 • ควรหยอดวัคซีนโปลิโอ 5 ครั้ง และฉีด 1 ครั้งตอนอายุ 4 เดือน
 • สามารถใช้วัคซีนชนิดฉีดแทนชนิดกินได้ ถ้าใช้ชนิดฉีดเพียงอย่างเดียวให้ฉีดเพียง 4 ครั้ง โดยงดตอน 18 เดือน

5. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม

 • ควรฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2 ½ ขวบ ถ้าพื้นที่บริเวณบ้านมีคนเป็นโรคหัดน้อยก็อาจฉีดครั้งแรกหลังอายุ 12 เดือน ครั้งที่ 2 อายุ 4-6 ขวบได้
 • ถ้ามีการระบาดของโรคอาจฉีดครั้งแรก 6 เดือน ครั้งที่ 2 ก่อน 2 ½ ขวบ โดยต้องห่างจากเข็มแรก 3 เดือน แต่ถ้าเข็มแรกได้รับอายุก่อน 9 เดือน ให้ฉีดซ้ำเข็มที่ 2 ตอนอายุ 12 เดือน และเข็มที่ 3 ตอนอายุ 2 ½ ขวบ
 • ถ้าต้องการฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คามทูม และอีสุกอีใสในเวลาเดียวกัน สามารถใช้วัคซีนรวมแทนการฉีดแบบแยกเข็มได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 1-12 ขวบ เพราะถ้าฉีดในเด็กอายุ 12-23 เดือนจะมีโอกาสทำให้เกิดอาการชักจากไข้ได้มากกว่า ถ้าเคยฉีดวัคซีนรวมมาก่อน ควรฉีดให้ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน

6. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

ตารางการฉีดวัคซีน

 • วัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต มี 2 ชนิดฉีด 3 ครั้ง เริ่มเมื่ออายุ 9-18 เดือน ต่อมาอีก 4 สัปดาห์ และ 1 ขวบตามลำดับ อาจกระตุ้นอีกครั้งห่างจากเข็มสุดท้าย 4-5 ปี
 • วัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต มี 2 ชนิดให้ฉีด 2 ครั้ง เริ่มเมื่ออายุ 9-12 เดือน ต่อมาอีก 3-12 เดือน หรือ 12-24 เดือน ทั้ง 2 ชนิดสามารถฉีดแทนกันได้ โดยต้องฉีดห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน
 • ถ้าเคยฉีดมาก่อน 1 ครั้ง แล้วต้องฉีดกระตุ้นควรฉีดอีก 1 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 12 เดือน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “คำอธิบายรายละเอียดวัคซีนแต่ละชนิด” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up