แบบฝึกหัด

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฝึกหัด ป.1 พัฒนาทักษะวิชาต่างๆ

Alternative Textaccount_circle
event
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด ป.1 ใบงาน ป.1 วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาพระพุทธศาสนา เสริมการเรียน ฝึกทักษะวิชาต่างๆ

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฝึกหัด ป.1 พัฒนาทักษะวิชาต่างๆ

การทำ แบบฝึกหัด หรือใบงาน ช่วยเสริมการเรียน ฝึกทักษะการใช้ภาษา ฝึกฝนวิชาต่างๆ นอกเหนือจากหนังสือเรียน วิชาไหนที่ลูกยังไม่ค่อยเข้าใจ คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำแบบฝึกหัดมาให้เด็กฝึกทำบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และจำบทเรียนได้ดีขึ้น ในบทความนี้ ทีมกองบรรณาธิการ ABK ได้นำข้อมูล แบบฝึกหัด ป.1 มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้นำไปให้ลูกได้ฝึกฝนกันค่ะ

แบบฝึกหัด ป.1
                                           แบบฝึกหัด ป.1

ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฝึกหัด ป.1 พัฒนาทักษะวิชาต่างๆ

วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)

ภาษาพาที

บทที่ 1 ใบโบก ใบบัว                                     บทที่ 7 เพื่อนรักเพื่อนเล่น

บทที่ 2 ภูผา                                                   บทที่ 8 พูดเพราะ

บทที่ 3 เพื่อนกัน                                            บทที่ 9 เกือบไป

บทที่ 4 ตามหา                                               บทที่ 10 เพื่อนรู้ใจ

บทที่ 5 ไปโรงเรียน                                        บทที่ 11 ช้างน้อยน่ารัก

วรรณคดีลำนำ

บทที่ 1 เจ้าเนื้ออ่อนเอย                                 บทที่ 5 เรารักเมืองไทย

บทที่ 2 มาเล่นกันไหม                                   บทที่ 6 ตั้งไข่ล้ม ต้มไข่กิน

บทที่ 3 ของเธอ ของฉัน                                บทที่ 7 แมวเหมียว

 

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 1               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 9

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 2               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 10

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 3               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 11

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 4               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 12

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 5               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 13

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 6               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 14

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 7               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 15

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – หน่วยที่ 8               ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย – (เฉลย)

 

วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 1 – 5 และ 0                                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การตวง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนนับ 6 – 10                                                       หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จำนวนนับ 21 – 100

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9        หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9             หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำนวน 11 – 20                                                           หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาว                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวก และการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่ง                                    หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การบวก ลบ ระคน

 

วิชาประวัติศาสตร์

ใบงานทบทวนเนื้อหา – วิชาประวัติศาสตร์ ป.1

เรื่องที่ 1 เรียนรู้เรื่องเวลา

เรื่องที่ 2 ประวัติข้อมูลของตนเอง และครอบครัว

เรื่องที่ 3 เรียนรู้เรื่องชาติไทย

 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เวลาและเหตุการณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเป็นไทย

 

 

อ่านต่อ…ดาวน์โหลดฟรี!! แบบฝึกหัด ป.1 พัฒนาทักษะวิชาต่างๆ คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up