เด็กแก่แดด

เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เป็น เด็กแก่แดด เกินวัย!

เด็กแก่แดด
เด็กแก่แดด

 

เด็กแก่แดด

เด็กแก่แดด เกินกว่าวัย เกิดจากสาเหตุอะไร?

คุณหมอคนสวยอย่าง แพทย์หญิงสินดี จำเริญนุสิต กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลเวชธานี ได้อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า เด็กที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่โตเกินกว่าวัย จนบางครั้งอาจดูไม่เหมาะสมและถูกมองว่าเป็นเด็กแก่แดด แก่ลมนั้น เกิดขึ้นได้จาก 3 สาเหตุหลัก ดังนี้

1. เด็กมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เนื่องจากบางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว เช่น มีเต้านมหรืออวัยวะเพศมีขนาดใหญ่ก่อน 9 ขวบ โอกาสที่จะโตเกินวัยย่อมมีได้สูง ซึ่งอาจจะต้องพบกุมารแพทย์ เพื่อปรึกษาและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

2. เด็กที่มีร่างกายปกติ ดูฉลาด แต่ถูกสนับสนุนไม่ถูกทาง เพราะเด็กสมัยนี้มีการเรียนรู้ที่เร็ว ทำให้ผู้ใหญ่บางท่านไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่นั้นเห็นว่าลูกเรียนรู้ได้เร็ว น่าจะสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น แต่หารู้ไม่ว่า การสนับสนุนให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเก่งและเป็นผู้ใหญ่โดยที่พวกเขาเองยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้นั้น ส่งผลเสียกับตัวเด็กเองเป็นอย่างมาก

3. เด็กตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อม สังคม และสื่อ โดยไม่รู้ตัว ซึ่งเราสามารถแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันและมีความแตกต่างกับทั้งสองแบบที่กล่าวมือ คือ เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม คำพูด และการแต่งกายจากสิ่งแวดล้อมหรือสื่อต่าง ๆ ประกอบกับคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้ลูกมีความกล้าเกินกว่าวัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้า แต่งตัว หรือการพูดจาเป็นต้น ทำให้การแสดงออกที่ออกมานั้นมีไม่เหมาะสมกับวัยของลูกเท่าที่ควร

นอกจากนี้ ปัญหาที่คุณหมอเจอบ่อยก็คือ เกิดจากตัวของคุณพ่อคุณแม่เองที่ไม่รู้และไม่เข้าใจพัฒนาการของลูก ยกตัวอย่างเช่น หากลูกสามารถทำอะไรที่เกินกว่าวัย หรือดีกว่าเพื่อน ก็จะกล่าวชมต่าง ๆ นา ๆ โดยที่ตัวของเด็กเองยังไม่เข้าใจถึงการกระทำของตัวเองบ้างก็มี และจากทั้ง 3 สาเหตุข้างต้นนั้น คุณหมอกล่าวว่า กลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษก็คือ กลุ่มเด็กที่มีวัยและสติปัญญาไม่สอดรับกับการแสดงออก นั่นเอง ซึ่งเด็กกลุ่มนี้นี่ละค่ะ ที่จะกลายเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่าย

อ่านต่อเนื้อหาเพิ่มเติม พร้อมวิธีการรับมือได้ที่หน้าถัดไปค่ะ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up