ลูกพูดจารุนแรง

วิธีรับมือเมื่อลูกน้อยก้าวร้าว พูดจารุนแรง

event
ลูกพูดจารุนแรง
ลูกพูดจารุนแรง

สาเหตุที่ทำให้เด็กก้าวร้าว

1.ปัจจัยทางชีวภาพ

โครงสร้างทางสมอง และระดับของสารเคมีที่ทำหน้าที่นำสัญญาณประสาทในสมอง มีผลต่ออารมณ์ของเด็กแต่ละคน ทำให้เป็นคนใจร้อน หรือใจเย็น

2.ปัจจัยทางจิตใจ

ลักษณะบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคน เกิดจากการเลี้ยงดู ทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์สูง หรือต่ำ มีความอดทนมาก หรือน้อย เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ และเอาแต่ใจตัวเอง มักมีปัญหาก้าวร้าว นอกจากนี้ เด็กที่มีภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า สมาธิสั้น อาจจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากจิตแพทย์ เพราะมีอารมณ์หงุดหงิด ก้าวร้าว มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป

3.ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างพฤติกรรมก้าวร้าวในครอบครัว ตัวอย่างพฤติกรรมก้าวร้าวผ่านทางสื่อ เช่น ทีวี วิดีโอ เกม หรือภาพยนตร์

พฤติกรรมก้าวร้าว เกิดจาก
สาเหตุที่ทำให้เด็กก้าวร้าว

การป้องกันไม่ให้ลูกก้าวร้าว

1.คุณพ่อ คุณแม่ต้องทำให้ลูกเป็นตัวอย่าง ด้วยการควบคุมอารมณ์ตัวเอง ไม่ใช้ความรุนแรง และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพูดจาดี วางตัวดี เป็นตัวอย่างจึงสำคัญ เพราะถ้าพ่อแม่ทำไม่ได้ ก็ยากที่จะสอนลูกได้สำเร็จ

2.ฝึกให้ลูกน้อยรู้ว่า คนเรามีความรู้สึกไม่พอใจได้ แต่ต้องแสดงออกให้เหมาะสม สอนให้ลูกรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่น มีทักษะในการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

3.การพูดด้วยอารมณ์ และความรู้สึกไม่พอใจออกมา จะช่วยลดความโกรธลงได้ เช่น นับ 1 – 10 การผ่อนคลายลมหายใจ และการให้อภัย

4.ชมลูกน้อย เมื่อลูกสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม

5.คุณพ่อ คุณแม่ควรดูแลสื่อที่ลูกจะได้รับ เช่น ทีวี ภาพยนตร์ เกม หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีความรุนแรง ก้าวร้าว

6.สร้างบรรยากาศในบ้านให้อบอุ่น มีความใกล้ชิดกันในครอบครัว ลูกน้อยจะมีความอุ่นใจ มีความมั่นคงในจิตใจ การควบคุมอารมณ์ก็จะดีขึ้นไปด้วย

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “รับมือเมื่อลูกก้าวร้าว พูดจารุนแรง” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up