HPV-DNA

แพทย์แนะหญิงไทย ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ทุกสามปี

Alternative Textaccount_circle
event
HPV-DNA
HPV-DNA

นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย แนะนำผู้หญิงที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ให้พบแพทย์เพื่อ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทุกๆ 2-3 ปี ด้วยวิธีเซลล์วิทยา หรือ HPV DNA

สำหรับการตรวจแบบ HPV DNA เพียงอย่างเดียวสามารถใช้ในการตรวจคัดกรองปฐมภูมิ (Primary Screening) แล้วจึงแยกแยะต่อว่า จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลูกเพิ่มเติมด้วยวิธีอื่นอีกหรือไม่  ทั้งนี้ HPV DNA Test เป็นวิธีการตรวจชนิดแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอที่จะระบุถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยในการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้

 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เนื่องจากเชื้อไวรัส HPV เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง 10 ปี หรืออาจจะนานกว่านั้นโดยไม่แสดงอาการใดๆ การตรวจ HPV DNA จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคตได้  อีกทั้งยังเพิ่มความแม่นยำให้แก่การตรวจแพปสเมียร์เพียงอย่างเดียว  อีกทั้ง สตรีที่ติดเชื้อไวรัส HPV มักไม่แสดงอาการออกมา ดังนั้น การตรวจตรวจหา DNA ของเชื้อไวรัส HPV ด้วย HPV DNA Test ทุกๆ 3 ปี จะเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเชื้อตั้งแต่ต้น และนำไปสู่การป้องกันมะเร็งปากมดลูกในระยะยาวได้ ซึ่งจากสถิติพบว่าหากตรวจพบเร็ว การรักษาในระยะก่อนมะเร็ง มีโอกาสหายขาดสูงถึงร้อยละ 98 แต่หากพบมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามแล้วโอกาสหายจะลดลงอย่างมาก

นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย แนะหญิงไทย สามารถ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA ทุกสามปี

พร้อมให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ สามารถใช้ HPV DNA test สำหรับการตรวจคัดกรองปฐมภูมิ (primary screening) ให้กับผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย เผยว่า “ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงในบรรดามะเร็งของสตรี จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ ปีละเกือบ 10,000 ราย และเสียชีวิตประมาณปีละเกือบ5,000 ราย หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 14 รายต่อวัน[i]

สาเหตุสำคัญที่ทำให้หญิงไทยเป็นโรคนี้คือ ความอายที่จะไปตรวจคัดกรอง ซึ่งหากเข้ารับการตรวจคัดกรองและพบว่าเป็นระยะก่อนมะเร็ง แพทย์สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัส HPV จะไม่มีอาการ จึงไม่รู้ว่าตนเองมีเชื้อไวรัส HPVอยู่ในร่างกายหากไม่ไปตรวจ ซึ่งจากสถิติพบว่าผู้หญิง 4 ใน 5 คน จะติดเชื้อไวรัส HPV ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โดยที่เชื้อไวรัส HPV ติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัส ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทางเพศสัมพันธ์”

pepsmeir-2

HPV DNA Test ที่ได้รับการรับรองนี้ใช้วิธีการเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกในการตรวจหา DNA ของเชื้อ HPV จำนวน 14สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยสามารถระบุเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ได้อย่างเฉพาะเจาะจง และยังสามารถตรวจหาเชื้อ HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูงอีก 12 สายพันธุ์ได้ในการตรวจเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ โรคมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกกรณีมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HPV โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกถึงร้อยละ 70[ii]

 

อ่านเรื่อง “แพทย์แนะนำให้หญิงไทยตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ..” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X momrathon