นมวัว 100%

“นมดี 100% ให้ลูกดื่ม” สารอาหารเพียบ ในโครงการตามพระราชดำริของพ่อหลวง

event
นมวัว 100%
นมวัว 100%

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และพระราชกรณียกิจอันทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะ ใน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงมีต่อกิจการโคนมไทย Amarin Baby & Kids จึงขอนำเสนอ นมในโครงการพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นนมดีมีคุณภาพ นมวัว 100% สารอาหารเพียบ

เพื่อเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่กำลังมองหานมให้ลูกได้ดื่มกิน แทนนมแม่ อีกทางเลือกหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถไว้วางใจได้ (แต่ถ้าคุณแม่ยังสามารถให้นมแม่ได้อยู่ก็ไม่ต้องเสริมหรือเลิกนมแม่เพราะนมแม่มีประโยชน์มากกว่าค่ะ)

นมวัว 100% กับ พระบิดาแห่งการโคนมไทย ผู้ให้กำเนิดอาชีพเลี้ยงโคนม

นมวัว 100%

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงมีความคุ้นเคยกับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมมาเมื่อ พ.ศ. 2478 เคยเสด็จฯ พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทอดพระเนตรโรงงานออร์เบอร์ ผลิตนมข้นหวานของเนสท์เล่ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นมวัว 100%

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักว่า นม มีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ก ใน พ.ศ. 2530 จึงเสด็จทอดพระเนตร กิจการฟาร์มโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมหลายแห่ง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการ โคนมและแปรรูปนมในประเทศไทย ซึ่งในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริก ที่ 9 แห่งเดนมาร์ก ร่วมรัฐบาล และองค์การเกษตรกรรมของประเทศเดนมาร์ก ได้น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยโดยจัดตั้งเป็นฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นกิจการฟาร์มโคนมแห่งแรกในประเทศไทย

อ่านต่อ >> “ผลิตภัณฑ์นมดี 100% ในโครงการตามพระราชดำริของพ่อหลวง” คลิกหน้า 2

นมในโครงการพระราชดำริ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up