วิธีทำพาสปอร์ตให้ลูกน้อย

วิธีทำพาสปอร์ตให้ลูกน้อย ไปเที่ยวต่างประเทศ

event
วิธีทำพาสปอร์ตให้ลูกน้อย
วิธีทำพาสปอร์ตให้ลูกน้อย

คุณแม่คงสงสัยว่าถ้าเราจะพาลูกเที่ยวต่างประเทศ แล้วเราจะมี วิธีทำพาสปอร์ตให้ลูกน้อย อย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนยังไง Amarin Baby & Kids รวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ขวบ ดังนี้

1.สูติบัตรตัวจริง ถ้าเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองจากอำเภอหรือเขตมาแสดง พร้อมของคุณพ่อ คุณแม่

2.บัตรประชาชนตัวจริงของคุณพ่อ คุณแม่ ต้องไม่หมดอายุ และถ้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ถ้าคุณแม่หย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ ใช้นามสกุลใหม่ ให้นำหลักฐานการหย่า และสมรสมาแสดงด้วย

3.หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ รับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขต

4.เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หลักฐานการรับรองบุตร เป็นต้น

5.ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

วิธีทำพาสปอร์ตให้ลูกน้อย
วิธีทำพาสปอร์ตให้ลูก

ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ไม่สามารถมาด้วยตัวเอง

ถ้าคุณพ่อ หรือคุณแม่ไม่สามารถมาดำเนินการเองได้ สามารถมอบอำนาจแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทาง พร้อมบัตรประชาชนคุณพ่อ คุณแม่ หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมต้องผ่านการรับรองจากเขตหรืออำเภอ มีบัตรประชาชนผู้รับมอบด้วย

ถ้าคุณพ่อ คุณแม่หย่า

นำบันทึกการหย่า ที่ระบุว่าใครดูแล แสดงพร้อมสูติบัตร

ถ้าคุณพ่อ หรือคุณแม่เสียชีวิต หรือเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และตามหาไม่เจอ

ให้นำคำสั่งศาลพร้อมระบุชื่อผู้ปกครอง และบัตรประชาชนมาแสดง พร้อมสูติบัตรตัวจริง

อ่านต่อ ขั้นตอนการยื่น และระยะเวลารอรับพาสปอร์ต” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up