“โฟร์โมสต์” ตอกย้ำพันธกิจ “มอบโภชนาการเพื่อเด็กไทย” ในช่วงวิกฤตโควิด-19 จับมือเพจอีจัน ลงพื้นที่ 17 ชุมชนใน 4 จังหวัด ส่งมอบนมโคคุณภาพให้เด็กๆ พร้อมข้อความกำลังใจให้คุณแม่ภายใต้แคมเปญ ‘แม่ตกงานลูกอดนม’

Alternative Textaccount_circle
event

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ในประเทศไทยมากว่า 60 ปี ตอกย้ำพันธกิจการมอบโภชนาการจากน้ำนมโคคุณภาพเพื่อเด็กไทย โดยร่วมกับทีมจิตอาสาจากเพจอีจัน นำคาราวานรถนมลงพื้นที่ 17 ชุมชนใน 4 จังหวัด เพื่อส่งมอบนมโคคุณภาพให้เด็กๆ พร้อมข้อความกำลังใจให้คุณแม่ ภายใต้แคมเปญ “แม่ตกงานลูกอดนม” เพื่อบรรเทาผลกระทบในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงวิกฤตโควิด-19

โฟร์โมสต์ โดยฟรีสแลนด์คัมพิน่า ตอกย้ำพันธกิจ ‘การมอบโภชนาการจากน้ำนมโคคุณภาพเพื่อเด็กไทย’ เดินหน้าภารกิจต้านภัยโควิด-19 ร่วมกับทีมจิตอาสาจากเพจอีจันลงพื้นที่นำคาราวานรถนมอีจันสนับสนุนโดยโฟร์โมสต์ ส่งมอบน้ำนมโคคุณภาพให้เด็กๆ พร้อมข้อความกำลังใจให้คุณแม่ภายใต้แคมเปญ ‘แม่ตกงานลูกอดนม’ โดยภารกิจนี้สอดรับกับแนวคิดหลักที่โฟร์โมสต์ให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือ การมอบโภชนาการที่ดีจากน้ำนมโคคุณภาพเพื่อผู้บริโภค โดยรณรงค์ให้เด็กๆรวมถึงคนไทยมีสุขภาพดีโดยการ “ดื่มนมและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มน้ำนมโคคุณภาพที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญและโภชนาการที่ครบถ้วน อย่างน้อยวันละ 1-2 แก้ว ควบคู่กับ “การออกกำลังกาย” อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตด้านร่างกายอย่างเต็มที่และส่งเสริมการมีพัฒนาการที่สมวัยในวัยเด็ก

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ฟรีสแลนด์คัมพิน่าได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มสำหรับเด็ก ตราโฟร์โมสต์ โอเมก้า369 และโยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที ตราโฟร์โมสต์ โอเมก้า369 จำนวน 2,390 ลัง มูลค่ารวม 830,000 บาท พร้อมแผ่นกระดาษที่เขียนข้อความกำลังใจจากพนักงานบริษัทโฟร์โมสต์ ให้คุณแม่ที่มีลูกเล็กและอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 12 ชุมชน ในเขตปริมาณฑล จ.สมุทรปราการและ จ.นครปฐม รวม 3 ชุมชน และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 ชุมชน รวมทั้งหมด 17 ชุมชนใน 4 จังหวัด ซึ่งภารกิจคาราวานรถนมได้ลงพื้นที่ไปในช่วงตั้งแต่วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ได้ส่งผลครอบคลุมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันและทำให้มีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่หนึ่งใน ‘กลุ่มเปราะบาง’ ที่ควรได้รับการดูแลเป็นอย่างมากนั้นคือ กลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งโดยประมาณในประเทศไทยมีจำนวนเด็กเล็กเกือบ 1 ล้านคน โดยแบ่งเป็นอายุ 0-1 ปี จำนวน 350,000 คน อายุ 1-2 ปี จำนวน 330,000 คน และอายุ 2-3 ปี จำนวน 327,000 คน ที่ขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะนมสำหรับเด็กเล็ก (อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)) โฟร์โมสต์และทีมงานเพจอีจัน จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจต้านภัยโควิด-19 ด้วยการมอบโภชนาการที่ดีจากน้ำนมโคคุณภาพเพื่อเสริมสร้างให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมส่งกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up