ฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝัน

ฝันเห็นพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์บุญพาวาสนาส่ง รับคำทำนายฝัน

Alternative Textaccount_circle
event
ฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝัน
ฝันเห็นพระสงฆ์ ทำนายฝัน

ฝันเห็นพระสงฆ์ ผู้ทรงศีล พระอริยสงฆ์ แบบนี้เป็นฝันดี หรือลางบอกเหตุอันใด เรารวมคำทำนายฝัน ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระพุทธรูป มาไว้ให้คุณที่นี่!!

ฝันเห็นพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์บุญพาวาสนาส่ง รับคำทำนายฝัน!!

พระอริยสงฆ์ ได้แก่ พระสงฆ์ที่บรรลุมรรคผล เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา จัดเป็นคู่ๆ ได้ 4 คู่ คือ พระโสดาบัน 1 คู่ พระสกทาคามี 1 คู่ พระอนาคามี 1 คู่ และพระอรหันต์ 1 คู่ เรียกตามที่ได้บรรลุมรรค 4 ผล 4 เป็นอริยบุคคล 8 ดังนี้

  • คู่ที่ 1 พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล
  • คู่ที่ 2 พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล
  • คู่ที่ 3 พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล
  • คู่ที่ 4 พระอรหัตตมรรค พระอรหัตตผล

ที่เรียกอริยสงฆ์ก็เพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ประเสริฐยิ่งในทางพระพุทธศาสนา

อริยบุคคล หมายถึง บุคคลผู้ประเสริฐ ทางพุทธศาสนาถือว่าความเป็นพระอริยบุคคลนั้น กำหนดได้ด้วยการละสังโยชน์ (กิเลสที่ผูกมัดสัตว์) ไว้ในภพ ใครละได้น้อยก็เป็นอริยบุคคลชั้นต่ำ เมื่อละได้มากก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้น ใครละได้หมดก็เป็นพระอรหันต์ สังโยชน์มี 10 อย่าง เทียบตามส่วนที่พระอริยบุคคล ละได้เป็นลำดับดังนี้

ฝันเห็นพระสงฆ์
ฝันเห็นพระสงฆ์

1. พระโสดาบัน ละสิ่งดังต่อไปนี้

1) สักกายทิฏฐิ – ความเห็นว่าร่างกายเป็นของตน
2) วิจิกิจฉา – ความสงสัยว่าพระรัตนตรัยดีจริงหรือ
3) ศีลพตปรามาส – การเชื่อพิธีกรรมทางไสยศาสตร์

เมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบัน ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน 7 ชาติ แล้วจะบรรลุนิพพาน คือพระอรหันต์

2. พระสกทาคามี ละขั้นพระโสดาบัน แต่จิตคลายจากราคะ โทสะ และโมหะมากขึ้น เมื่อบรรลุเป็นพระสกทาคามี จะเกิดอีกครั้งเดียว

3. พระอนาคามี ละขั้นพระโสดาบัน พระสกทาคามี และรวมอีก 2 คือ

4) กามราคะ – ความติดใจในกามารมณ์
5) ปฏิฆะ – ความขัดเคืองใจ

เมื่อบรรลุเป็นพระอนาคามี จะเลิกครองเรือน ประพฤติพรหมจรรย์ ตายแล้วจะไปเกิดในพรหมโลก

4. พระอรหันต์ ละขั้นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และรวมอีก 5 คือพระอริยบุคคล

6) รูปราคะ – ความติดใจในรูป เช่นชอบของสวยงาม
7) อรูปราคะ – ติดใจในของไม่มีรูป เช่นความสรรเสริญ
8) มานะ – ความยึดถือว่าตัวเป็นนั่นเป็นนี่ เช่นติดในสมณศักดิ์
9) อุทธัจจะ – ความฟุ้งซ่านแห่งจิต ไม่สงบใจ
10) อวิชชา – ความไม่รู้อริยสัจสี่

เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ หากสิ้นชีวิตแล้วจะไม่เกิดอีก

ฝันเห็นพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์

เห็นได้ว่า พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฎิบัติชอบ เมื่อใดที่คุณฝันเห็นพระสงฆ์แล้วนั้น ย่อมเป็นฝันที่ดี เนื่องจากพระก็คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา และเป็นตัวแทนอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตชาวพุทธ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะฝันถึงพระในรูปแบบไหนผลสุดท้ายก็คือความเป็นมงคล และโชคลาภทั้งสิ้น

ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์
ฝันเห็นพระ ฝันเห็นพระสงฆ์

คำทำนายฝัน…ฝันเห็นพระสงฆ์

การฝันเป็นพระสงฆ์นั้นจะนับว่าเป็นฝันดี เนื่องจากพระสงฆ์นั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและเป็น 1 ในพระรัตนตรัยอันมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา การเห็นพระสงฆ์ในความฝันนั้นตีความหมายได้โดยรวมว่าคุณจะได้รับพรอันเป็นมงคล สิ่งที่คิดไว้ในใจจะได้ดั่งปรารถนา หากมีความทุกข์ ปัญหาหรือเคราะห์กรรมต่าง ๆ ในช่วงนี้ก็จะผ่อนคลายหายหมดสิ้น นอกจากนี้พระสงฆ์ยังถือเป็นตัวแทนของสติปัญญาและทางสว่าง สำหรับท่านใดกำลังศึกษาเล่าเรียน หรือกำลังสอบแข่งขันก็จะสมหวังในที่สุด

เลขเด็ดนำโชค : 82, 88, 72, 882, 228, 27

นอกจากนี้หากคุณจำ รายละเอียดของความฝันได้ เรามีคำทำนายฝันแม่น ๆ เจาะลึกมาฝากกัน

ฝันเห็นพระสงฆ์

ทำนายว่า ครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุข ตัวผู้ฝันจะมีความก้าวหน้าในด้านการงาน ทำมาค้าขายได้กำไร และมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชค

ฝันเห็นพระสงฆ์ 1 รูป

ทำนายว่า คนป่วยในบ้านจะอาการดีขึ้น ผู้ฝันได้รับข่าวดีเรื่องการงาน มีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเรื่องเงินทอง แต่สำหรับคนมีคู่ให้ระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก

ฝันเห็นพระสงฆ์ 2 รูป

ทำนายฝันว่า มีเกณฑ์ได้ลาภจากการเสี่ยงโชค การค้าขายได้กำไรดี แต่ให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ อาจมีเรื่องให้ร้อนใจ ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจ

ฝันเห็นพระสงฆ์หลายรูป

ทำนายว่า มีปัญหาหนักใจที่ไม่รู้จะปรึกษาใครดี ชีวิตช่วงนี้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้าง อาจมีเรื่องร้อนใจจากเพศตรงข้าม

ฝันเห็นพระธุดงค์

ทำนายฝันว่า เป็นความฝันที่มีความหมายดี หากเป็นผู้หญิงจะได้พบเนื้อคู่ หากเป็นผู้ชายจะมีเรื่องที่เป็นข่าวดีเข้ามาในชีวิต

ฝันเห็นพระสงฆ์เดินบิณฑบาต

ทำนายว่า จะได้รับโชคจากการเสี่ยงโชค เป้าหมายที่เคยมุ่งหวังไว้จะประสบความสำเร็จ

ฝันว่าถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์

ทำนายว่า ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ควรใช้ชีวิตอย่างรอบคอบมีสติ ให้ระวังเรื่องคำพูดเพราะอาจขัดใจผู้อื่นจนเกิดปัญหาได้ อาจได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า

คำทำนายฝัน… ฝันเห็นพระพุทธรูป

หากใครฝันเห็นพระพุทธรูป พระปฎิมากร เป็นความฝันอันประเสริฐ ความทุกข์ ความกังวล เคราะห์กรรมที่คุณกำลังเผชิญอยู่จะหมดไป รวมถึงยังมีโอกาสได้รับลาภลอยมาเป็นโชคลาภให้กับคุณด้วย เรื่องดี ๆ ที่ไม่คาดฝันจะบังเกิดกับคุณ การงานจะมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ผลบุญที่ทำมาจะก่อให้เกิดความสุขร่มเย็นกับตัวคุณเอง สำหรับผู้ที่ทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรือง ด้านสุขภาพก็จะอยู่เย็นเป็นสุขหมดโรคหมดโรคภัย

เลขเด็ดนำโชค : 9,92, 94, 99, 199, 992

ฝันเห็นพระพุทธรูปโบราณ

การฝันเห็นพระพุทธรูปโบราณ ถือว่ามีบุญที่ได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากกำลังวางแผนมีบุตร อาจได้บุตรชาย

ฝันเห็นพระพุทธรูป 1 องค์

การฝันเห็นพระพุทธรูป 1 องค์ มีความหมายว่าอาจได้รับข่าวดีเรื่องหน้าที่การงาน โชคลาภที่มีจะเพิ่มพูนเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย เหมาะแก่การขยับขยายธุรกิจ

ฝันเห็นพระพุทธรูป 2 องค์

การฝันเห็นพระพุทธรูป 2 องค์ อาจหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลใจ ให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หากเป็นผู้ที่เพิ่งแต่งงาน อาจหมายถึงผู้มีบุญกำลังจะมาเกิด

ฝันเห็นพระพุทธรูป
ฝันเห็นพระพุทธรูป

ฝันเห็นพระพุทธรูปเศียรขาด

การฝันเห็นพระพุทธรูปเศียรขาด บางคนเชื่อว่าเกิดจากการบนบานไว้แต่ไม่ได้แก้ อาจมีเคราะห์เรื่องครอบครัวทะเลาะเบาะแว้ง หรือเสียเงิน เสียทอง

ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทอง

ความเชื่อเรื่องการฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มักมีข่าวดีเรื่องบุตร หากเป็นหญิง คาดว่ากำลังจะมีครรภ์

อ่านต่อ >> มีบุญใหญ่ บุญนำพาวาสนาส่งแน่นอน หาก ฝันเห็นพระสงฆ์ ดูคำทำนาย คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up