วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

สำเร็จแล้ว! วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

Alternative Textaccount_circle
event
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า ประเทศฟิลิปปินส์ขึ้นทะเบียน วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกว่า…

3 ประเทศแรกที่ขึ้นทะเบียน วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ปัจจุบันมีประเทศที่ขึ้นทะเบียน วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ บราซิล เม็กซิโก โดยวัคซีนดังกล่าวเป็นของบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ซึ่งมีการวิจัยพัฒนามานาน และประเทศไทยก็ร่วมศึกษาดังกล่าว โดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้นำเอกสารวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งเป็นการป้องกันไวรัสเด็งกี่สี่สายพันธุ์ ทั้งเด็งกี่ 1-4 ไปขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ของแต่ละประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่งระยะเวลาอาจช้าเร็วไม่เหมือนกัน หากขึ้นทะเบียนแล้วก็จะสามารถประกาศใช้วงกว้างได้

สำหรับประเทศไทย วัคซีนไข้เลือดออก เป็นวัคซีนที่อยู่ในแผนวาระแห่งชาติด้านวัคซีน เป็นวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้สามารถนำไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

สำหรับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ประมาณร้อยละ 60 คือ หากมี 100 คน ก็จะมี 60 คนที่ป้องกันได้ ส่วนที่เหลืออีก 40 คนก็ไม่ต้องกังวล เนื่องจากยังมีประสิทธิภาพลดความรุนแรงของโรคได้อีกร้อยละ 80 ซึ่งการฉีดวัคซีนจะใช้ 3 เข็มในกลุ่มอายุ 9-45 ปี เพราะช่วงอายุต่ำกว่า 9 ปีประสิทธิภาพยังไม่ชัดมาก ขณะที่อายุมากกว่า 45ปี ไม่มี่ข้อมูลวิจัย อย่างไรก็ตาม ตนมองว่า เป็นทางเลือกที่ดี เพราะการป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลายนั้น ต้องมีมาตรการหลายอย่างควบคู่กันไป ทั้งแนวทางการป้องกันยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย แนวทางการป้องกันด้วยวัคซีนก็เป็นอีกทางที่ต้องควบคู่กันด้วย

บทความแนะนำ วัคซีนไข้เลือดออกสำหรับทารก

แนวทางป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำหรับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เน้นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ไปจนถึง 13 เมษายนนี้ เพื่อลดปริมาณยุงลายก่อนช่วงแพร่พันธุ์ โดยให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในกระทรวงฯ ดำเนินการ 5 ส. และ 3. เก็บ

 “5 ส.” คือ

1.สะสาง เก็บข้าวของให้ปลอดโปร่ง

2.สะดวก จัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ

3.สะอาด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เรียบร้อย

4.สร้างมาตรฐาน คือ รักษามาตรฐาน 3ส.แรกให้ดี และ

5.สร้างวินัย ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบต่างๆ ที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ

 

“3 เก็บ” คือ

1.เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

2.เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

3.เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่

 

บทความแนะนำ เปรียบเทียบสารสำคัญในสเปรย์กันยุงและแผ่นแปะกันยุง ซื้ออย่างไร แบบไหนดี?

วงจรชีวิตยุงลาย
วงจรชีวิตยุงลาย

ขณะที่ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า…

วัคซีนไข้เลือดออก นี้มีการขึ้นทะเบียนพร้อมกันไม่ต่ำกว่า 7ประเทศ ซึ่งไทยก็มีการยื่นเรื่องเช่นกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านการวิจัยทางคลินิก ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งความเห็นกลับมาให้แล้ว เหลือรอความคิดเห็นอื่นๆ หากครบก็จะมีการเสนอคณะอนุกรรมการด้านชีววัตถุพิจารณาต่อไป หากอนุมัติก็จะเสนอต่อคณะกรรมการ อย.ชุดใหญ่ เพื่ออนุมัติขึ้นทะเบียนได้ทันที โดยวัคซีนดังกล่าวน่าจะขึ้นทะเบียนได้ เพราะเป็นวัคซีนตัวแรก แม้ประสิทธิภาพอาจไม่ดีในบางสายพันธุ์ แต่ดีกว่าไม่มีเลย ส่วนจะพิจารณากระจายให้ประชาชนในวงกว้างหรือวงแคบ อยู่ที่กรมควบคุมโรค และสธ.พิจารณา

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก!

โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยอีกแล้วกว่า 400 ราย แนะกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วิธีกำจัดยุง ป้องกันไข้เลือดออก และไวรัสซิกา

 


ที่มา www.matichon.co.th

ภาพจาก www.sahavicha.com

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up