6 แนวทางนำเสนอข้อมูลเด็ก ไม่ให้ ละเมิดสิทธิเด็ก

ปัจจุบันเราได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กจำนวนมากผ่านทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ นี่คือ 6 รูปแบบนำเสนอข้อมูลข้อมูลโดยไม่ ละเมิดสิทธิเด็ก ค่ะคุณพ่อคุณแม่