เฝ้าระวังกัญชา

ด่วน!ผู้ว่าฯชัชชาติลงนาม เฝ้าระวังกัญชา ในโรงเรียน

account_circle
event
เฝ้าระวังกัญชา
เฝ้าระวังกัญชา

ด่วน!ผู้ว่าฯชัชชาติลงนาม เฝ้าระวังกัญชา ในโรงเรียน

เฝ้าระวังกัญชา  ด่วน! ‘ผู้ว่าฯชัชชาติ’ ลงนาม ประกาศ เฝ้าระวังกัญชาในโรงเรียน ให้เป็น ‘เขตปลอดกัญชา-กัญชง’ ห้ามขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาในโรงเรียน ส่วนครู-บุคคลากรในโรงเรียนก็ต้องเป็นแบบอย่าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังกัญชา

กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ออกประกาศเฝ้าระวังกัญชา ในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้
“ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชง ในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกัน และฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญซง ในนักเรียนโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศมาตรการ และการเฝ้าระวังปัญหา ที่เกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

มาตรการ 9 ข้อ ชัชชาติ เฝ้าระวังกัญชา

1. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง”
2. งดจำหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดชัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง
5. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงและอันตรายจากกัญชาหรือกัญชง แก่นักเรียน ด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ
6. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชง
7. ให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน
8. ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึง ผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน เฝ้าระวังไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือกัญชง
9. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือกับ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต เพื่อบูรณาการการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญซา หรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
เฝ้าระวังกัญชา
ด่วน!ผู้ว่าฯชัชชาติลงนาม เฝ้าระวังกัญชา ในโรงเรียน

หมอธีระโพสต์เตือน กัญชากับวัยรุ่น

ในกรณีนี้ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ข้อมูลวิชาการแพทย์นั้นชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม โดยอันตรายของการเสพกัญชาในวัยรุ่นนั้นมีดังนี้
  • กลุ่มวัยรุ่นที่พยายามจะฆ่าตัวตายมีประวัติการเสพกัญชามากกว่าปกติ 3.46 เท่า
  • กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นมีประวัติการเสพกัญชามากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็น ราว 1.37 เท่า
  • กลุ่มวัยรุ่นที่มีความคิดจะทำร้ายตนเอง/คิดที่จะฆ่าตัวตายมีประวัติการเสพกัญชามากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็น ราว 1.5 เท่า
นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับสังคมไทยที่จะต้องเตรียมรับมือกับสังคมอุดมกัญชา
คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง คุณครู รวมถึงน้องๆ เด็กวัยรุ่น เยาวชน อาจต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่ลูกหลานและเพื่อนๆ อย่าได้ไปริลองกัญชา
นอกจากนี้หากพบปัญหาทางจิตเวช ซึมเศร้า ทำร้ายตนเอง พยายามฆ่าตัวตาย ก็ให้นึกถึงสาเหตุเรื่องการใช้ยาเสพติดต่างๆ ไว้ด้วย จะได้วางแผนดูแลและป้องกันได้ในอนาคต
เรื่อง Self harm จะพบมากขึ้น หลังปลดล็อคและควบคุมการใช้ไม่ได้

ร้านค้าและร้านอาหารเครื่องดื่มที่มีกัญชาต้องแจ้งให้ชัดเจน

นอกจากนี้ทางศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี ได้ออกมาแนะนำร้านค้าที่จะใส่กัญชาดำเนินการดังนี้ค่ะ

1. ติดป้ายฉลากแสดงให้ชัดเจนทั้งเมนู​และบรรจุภัณฑ์​

ผู้บริโภค​จะได้เลือกซื้อได้ถูกต้อง หากทำได้บอกระดับ THC ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและต่อชิ้นมาด้วยเลย…และจัดเก็บผลิตภัณฑ์แยก แบบใส่กัญชากับไม่ใส่กัญชาออกกันให้ชัดเจน
เพราะในต่างประเทศมีข่าวที่ครอบครัวสั่งซื้อบราวนี่ปกติกลับมากินบ้าน แต่เด็ก ๆ กินแล้วป่วยอาการหนัก สุดท้ายพบว่าเป็นบราวนี่กัญชา

2. บอกวิธีการวิธีบริโภคและข้อควรระวัง

2.1 คอนเฟิร์มว่า คนซื้อไม่มีข้อห้ามต่อการรับสาร THC และกัญชา
2.2 อันไหนที่ THC เข้มข้นมาก เมาง่ายมาก แนะนำลูกค้าด้วยว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้กัญชาเยอะประจำเท่านั้น ไม่ขายให้ผู้ใช้หน้าใหม่ หรือคนลองใช้ครั้งแรกเด็ดขาด
2.3 แนะนำวิธีใช้ตามหน่วยบริโภคเช่นจะให้กินคุกกี้ทีละ ครึ่งชิ้นหรือ 1/4 ชิ้นก่อน และเฝ้าดูอาการว่าได้ผลตามต้องการรึยัง
2.4 แนะนำระยะเวลาออกฤทธิ์ ส่วนมากของกินจะเริ่มออกฤทธิ์ช้า 20-60 นาทีหลังกิน แนะนำอย่ากินเพิ่มก่อนระยะเวลารอออกฤทธิ์
2.5 แนะนำอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำให้งดขับขี่ยานพาหนะหลังใช้ 6 ชม.

3. ทำป้ายบอกตัวโตๆ ว่าไม่ใส่กัญชา

สำหรับร้านที่ไม่ผสมกัญชา ให้ทำป้ายบอกให้ชัดเจนว่า “ขนม/อาหารร้านนี้ไม่ใส่กัญชา” เพื่อที่ คนท้อง คนให้นมบุตร ผู้มีโรคประจำตัวที่ควรเลี่ยงกัญชา และเด็ก ๆ จะได้มั่นใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากร้าน
ขอบคุณข้อมูลจาก

Thira Woratanarat,ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

กุมารแพทย์ห่วง กัญชา ! กระทบสมองเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์พิษวิทยาเตือน!อาหารเครื่องดื่ม ใช้กัญชา มีอันตราย

แม่ท้องใช้กัญชา ห้ามเด็ดขาดทำลูกในท้องตายหรือผิดปกติ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up