สพฐ. ประกาศ เกณฑ์เข้าอนุบาล ใหม่ งดรับอนุบาล 1 เริ่มปี 62

เกณฑ์เข้าอนุบาล
เกณฑ์เข้าอนุบาล

ข่าวด่วนสำหรับแม่ ๆ ที่มีลูกวัย 2-3 ขวบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลง เกณฑ์เข้าอนุบาล โดยให้โรงเรียนในสังกัดสพฐ. งดรับเด็ก 3 ขวบเข้า อนุบาล 1 และจะเริ่มเปิดรับเด็ก 4 และ 5 ขวบเข้าอนุบาล 2 และ 3 ในปี 2562

สพฐ. ประกาศ เกณฑ์เข้าอนุบาล ใหม่ งดรับอนุบาล 1 เริ่มปี 62

ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีข่าวมาฝากแม่ ๆ ที่มีลูกวัย 2-3 ขวบค่ะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลง เกณฑ์เข้าอนุบาล โดยการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ว่าจะยกเลิกการรับเด็กอนุบาล 1 หรือเด็กที่อยู่ในวัย 3 ขวบ แต่แม่ ๆ อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะว่าลูกจะไม่ได้เรียนอนุบาล 1 แล้ว เพราะทาง สพฐ.ได้มอบหน้าที่นี้ให้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสถานศึกษาเอกชน (สช.) ดูแลแทน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการรับนักเรียน ซึ่งหมายความว่าเด็กที่อยู่ในวัย 3 ขวบทุกคน ก็ยังสามารถเข้าเรียนอนุบาล 1 ได้เหมือนเดิม เพียงแต่จะให้เข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัด อปท. และ สช. เท่านั้น และเมื่ออายุครบ 4 และ 5 ขวบแล้ว ก็สามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้ ดูรายละเอียดของข่าวได้ที่นี่ค่ะ

ประกาศงดรับเด็กอนุบาล
สพฐ. ประกาศเปลี่ยนแปลง เกณฑ์เข้าอนุบาล โดยงดรับเด็กอนุบาล 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศชัดเจน ไม่รับเด็กอนุบาล 1 มอบให้เป็นหน้าที่ของ อปท. และสถานศึกษาเอกชนดูแล เพื่อไม่เกิดการซ้ำซ้อนในการรับนักเรียน

วันนี้ (20 พ.ย.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการวางแผนการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2562 โดยได้มีการเพิ่มเติมบางประเด็น คือ การรับนักเรียนระดับอนุบาล

ซึ่งสพฐ.ขอชี้แจงและทำความเข้าใจให้โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลการรับนักเรียนระดับอนุบาลใหม่ว่ามี 3 ระดับ ได้แก่ อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบ อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ และอนุบาล 3 อายุ 5 ขวบ

ดังนั้นการดำเนินการต่อจากนี้ไปของการรับนักเรียนอนุบาลนั้น สพฐ.จะไม่รับเด็กอนุบาล 1 แต่จะรับเด็กอนุบาล 2 และ 3 โดยให้โรงเรียนทุกแห่งถือเป็นนโยบายปฎิบัติให้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันด้วย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ สพฐ. ประกาศ เกณฑ์เข้าอนุบาล ใหม่ งดรับอนุบาล 1 เริ่มปี 62

keyboard_arrow_up