การตีลูก

ตีลูกบ่อย ไม่สร้างวินัย แต่คือ การทำร้าย ทำลายอนาคตลูก

Alternative Textaccount_circle
event
การตีลูก
การตีลูก

ตีลูกบ่อย ไม่สร้างวินัย แต่คือ การทำร้าย ทำลายอนาคตลูก

ตีลูกบ่อย
ตีลูกบ่อยไม่สร้างวินัย แต่คือ การทำร้าย ทำลายอนาคตลูก

 

เด็กถูกตี ด่าว่า ส่งผลกระทบร้ายไปจนโต

มาดูกันว่าผลกระทบจากการที่ลูกของเราหรือเด็กถูกตี ถูกทำโทษทางร่างกายและทำให้ลูกรู้สึกด้อยค่ามีอะไรกันบ้าง โดยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งจากรายงานการวิจัยของต่างประเทศ โดย Gershoff, 2002

  • ส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก จากการประเมินระดับความสุขในเด็ก พบว่า เด็กที่ถูกลงโทษทางกายมีระดับความสุขต่ำกว่าเด็กทั่วไป
  • ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก การลงโทษเด็กทำให้เกิดความรู้สึกเป็นฝ่ายตรงข้าม หรือขัดแย้งกับพ่อแม่
  • นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและต่อต้านสังคมสูง จากการสำรวจเด็กในสถานพินิจ พบว่า เด็กเหล่านี้มีประสบการณ์การถูกทำโทษมาก่อน
  • นำไปสู่การทำร้ายทั้งทางร่างกายและทำร้ายจิตใจด้วยวาจา
  • นำไปสู่ความล้มเหวในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
  • ส่งผลทำให้เด็กเกิดความหวาดหลัวและมีผลต่อพัฒนาการทางสมอง
  • การลงโทษทางกายนำไปสู่การทำร้ายร่างกายเด็ก จากกรณีศึกษา พบว่า 77%ของการทำร้ายร่างกายเด็ก เริ่มต้นจากการตีลงโทษเพื่ออบรมสั่งสอน

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up