มีน้ำใจ เลี้ยงลูก หวงของ

สอนลูกให้มีน้ำใจ ในพริบตา!

มีน้ำใจ เลี้ยงลูก หวงของ
มีน้ำใจ เลี้ยงลูก หวงของ

คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆอายุประมาณ 2 – 4 ขวบ คงจะกำลังพึมพำๆ ว่าลำพังแค่สอนลูกให้รู้จักแบ่งขนม แบ่งของเล่น ยังแสนยากลำบาก แล้วจะเป็นไปได้อย่างไร ที่จะสอนลูกให้ “มีน้ำใจ” ได้ในพริบตา!

เป็นไปได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่!

ก็เพราะว่าความมีน้ำใจคือความรู้สึกดีๆ ที่มีให้ผู้อื่น รวมถึงความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นวิธีการที่จะสอนเด็กๆ ให้มีน้ำใจจึงต้องเป็นวิธีที่สามารถทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก่อน แล้วความมีน้ำใจของเด็กๆ ก็จะเกิดขึ้นเองโดยปริยาย!

มีน้ำใจ เลี้ยงลูก หวงของ

ทำไมเวลาสอนลูกให้มีน้ำใจ เช่น บอกให้เด็กแบ่งของเล่นให้ผู้อื่นถึงไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ?

เนื่องจากการบอกไม่สามารถทำให้เด็กเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจหรือเกิดความรู้สึกดีกับผู้อื่นได้ ในทางตรงข้ามกลับทำให้เด็กรู้สึกหวงแหนและเกิดความคับข้องใจ ครั้นแบ่งให้ก็กลัวว่าจะไม่ได้คืน แต่ครั้นไม่แบ่งก็เกรงจะถูกต่อว่าได้ เด็กจึงแบ่งให้เพราะความกลัวหรือตัดสินใจว่าจะไม่แบ่งก็เพราะความหวงที่เกิดขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ความมีน้ำใจเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ เราจึงไม่สามารถสอนเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนมีน้ำใจได้จากการพูดสอนด้วยปากเปล่าเท่านั้น แต่ต้องทำให้ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่เด็กๆ สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเรื่องใกล้ตัว

อ่านต่อ “3 ขั้นตอน ส่งเสริมลูกให้มีน้ำใจต่อผู้อื่น แบบทำได้จริง!” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up