เตือนพ่อแม่ ทะเลาะกันที่ไหนก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่ต่อหน้าลูก! อย่าหาทำ พัฒนาการลูกถดถอย

event
  • เด็กโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของความขัดแย้งของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้าเด็ก แต่ละเลยการปลอบใจเด็กซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และกำลังหวาดกลัว ทั้งนี้การโทษตัวเองของเด็ก อาจกระทบความสัมพันธ์ของเด็กกับบุคคลอื่น เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครู อีกทั้งเด็กอาจซึมซับการแสดงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้ปกครอง และสร้างเป็นนิสัยไม่เชื่อใจผู้อื่นโดยง่ายขึ้นมา ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมองข้ามการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จนนำไปสู่ปัญหาเด็กไม่มีเพื่อนที่อาจส่งผลต่อเสียต่อเด็กในระยะยาว

shutterstock_214211350

  • เด็กขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา การทะเลาะกันระหว่างพ่อแม่จำกัดโอกาสในการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องของเด็ก โดยเด็กไม่ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยความอดทนหรือความเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังซึมซับตัวอย่างจากพ่อแม่ ซึ่งทำให้เด็กกลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมาะสม หรือกลายเป็นปัญหาแก่ผู้อื่นเสียเอง
  • เด็กมีความผิดปกติทางด้านกระบวนการคิด โดยเมื่อเด็กสัมผัสกับความขัดแย้งเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน สมองจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมา ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการทำงานผิดปกติของสมอง และส่งผลให้เด็กมีความบกพร่องทางการคิด เช่น การแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผล การจดจำ รวมไปถึงมีอาการคล้ายกับโรคสมาธิสั้น

ดังนั้น หากเด็กเห็นพ่อแม่ ทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆ มีการลงไม้ลงมือ ทุบตีกัน ทำลายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เมื่อมีการไม่พอใจกันเกิดขึ้น เด็กอาจจะจำ สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ ไปใช้ในการแก้ปัญหา ชีวิตของเขาเองเมื่อ เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ผู้เป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจะควบคุมการโต้เถียง ไม่ใช้ความรุนแรง ในการแก้ปัญหา หาทางแก้ปัญหาด้วยการ เจรจาอย่างสันติ เพราะเด็กที่เห็นพ่อแม่ถกเถียงกัน และหาข้อยุติด้วย การเจรจา จะทำให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ใช่จะเอาความคิดเห็น ของตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียว

ทางที่ดีที่สุด พ่อแม่ควรแสดงความรัก ความอบอุ่นให้ลูกเห็นว่า ครอบครัวของแก เป็นครอบครัว อบอุ่น ไม่มี ปัญหาครอบครัว ถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง ก็ควรหาทางออก ด้วยการพูดคุยกัน เพราะจงนึกไว้เสมอว่า ครอบครัวก็เหมือนลิ้นกับฟัน อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ก็ยังรักกัน และอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

อ่านต่อ บทความน่าสนใจ คลิก

ลูกน้อยฆ่าตัวตาย ปัญหาสังคมที่พ่อแม่ต้องรีบแก้ไข

แม่ครับ พรุ่งนี้ผมจะถูกประหารแล้วนะครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.manager.co.th , taamkru.com/th , women.mthai.com

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up