ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผู้ประกันตนประกันสังคม ทำได้อย่างไร? - amarinbabyandkids
ขึ้นทะเบียนว่างงาน

ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผู้ประกันตน ประกันสังคม ทำได้อย่างไร?

Alternative Textaccount_circle
event
ขึ้นทะเบียนว่างงาน
ขึ้นทะเบียนว่างงาน

ขึ้นทะเบียนว่างงาน กันหรือยัง? สำหรับคุณพ่อคุณแม่ หรือใครที่กำลังจะลาออกจากงาน และอาจว่างงานชั่วคราว บอกเลยว่าถ้าไม่อยากตกงานแบบฟรีๆ เสียสิทธิ์เงินทดแทน ที่จะได้รับจากประกันสังคม ต้องอ่านเลยค่ะ วิธี ขึ้นทะเบียนว่างงาน ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ขึ้นทะเบียนว่างงาน

สำหรับผู้ที่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การรีบไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการรับเงินทดแทนจากประกันสังคม แต่ก่อนอื่น มาทราบเพิ่มเติมกันก่อนค่ะว่า การที่จะได้สิทธิประโยชน์เงินทดแทนจากประกันสังคมนั้น ต้องเข้าหลักเกณฑ์ใดบ้าง

 

ผู้ประกันตน จะได้เงินทดแทนประกันสังคม ต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 1. ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือ กรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
 2. มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
 3. ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน
 4. ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
 5. เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
 6. ผู้ที่ว่างงาน ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
 7. ผู้ที่ว่างงาน ต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี ดังนี้
 • ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
 • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
 • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
 • ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

 

ผู้ประกันตนมีสิทธิ์จะได้รับเงินทดแทน ดังต่อไปนี้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up