พ.ร.บ. ช่วยให้เด็กที่ท้องก่อนวัย ได้กลับมาเรียนหนังสือ

Alternative Textaccount_circle
event

สสส.กล่าวว่าจากที่สสส.ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยทำการสอบถามนักเรียนในระดับชั้นม.ต้นม.ปลายและปวช. ในพื้นที่กทม.และ 4 จังหวัด  ได้แก่  เชียงใหม่, ขอนแก่น ,  ชลบุรีและสงขลา  จำนวนทั้งสิ้น 3,053 ตัวอย่าง  ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า

สาเหตุที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

1 คือมาจากพฤติกรรมเลียนแบบจากกลุ่มเพื่อนและสื่อต่างๆ (73.9%) ตามด้วยอันดับ

2 การดื่มแอลกอฮอล์(73%)  และอันดับ

3 การพักอาศัยอยู่ตามลำพังของวัยรุ่นโดยไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย (72.7%)

ท้องก่อนวัยอันควร

ส่วนความคิดเห็นต่อการยอมรับหากเพื่อนสนิทที่เรียนอยู่ด้วยกันตั้งครรภ์ระหว่างเรียนพบว่าส่วนใหญ่ 65.4% ยอมรับได้ส่วน 28.4% ไม่แน่ใจและ 6.2% ยอมรับไม่ได้แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วนการยอมรับได้ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะลดน้อยลงคือ 58.3% เช่นเดียวกับสัดส่วนการยอมรับได้ในเพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายโดยเพศหญิงยอมรับได้อยู่ที่ 70.1% ส่วนเพศชาย 59.8%

สิ่งที่เด็กเยาวชนมองว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุดจากกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

อันดับ 1 คือการได้รับสิทธิรับบริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูที่เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ (99%)

อันดับ 2 การได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ (98.8%)

อันดับ 3 หากเป็นพ่อแม่วัยรุ่นจะได้รับสิทธิในการจัดสวัสดิการที่เสมอภาคไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  (94%)

อันดับ 4 การได้รับสิทธิคุ้มครองในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว (93.4%) และ

อันดับ 5 ให้สิทธิผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถเรียนต่อได้ (87.3%)

เสียงสะท้อนต่อโรงเรียนและสถานศึกษาภายหลังจากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้สิ่งที่เด็กเยาวชนต้องการมากที่สุดคือ

  1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาอย่างรอบด้านและวิธีการคุมกำเนิด
  2. โรงเรียนต้องประสานหรือหาแหล่งช่วยเหลือด้านสังคมและ
  3. การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ตั้งครรภ์ส่งต่อระบบสวัสดิการสังคม

banner300x250

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก

วิธีเริ่มคุยเรื่องเซ็กซ์กับลูกวัยใส

เวลา สิ่งสำคัญสำหรับลูกวัยรุ่น


ที่มาจาก :  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up