กฎหมายข่มขืน สามี มีความผิด โทษสูง ทั้งจำและปรับ

event

กฎหมายข่มขืน ตอนนี้ให้ความคุ้มครองทุกคนแล้วไม่ว่าหญิงหรือชาย  อ้างอิงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

เรื่องการ ข่มขืน นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกเวลา แถมเกิดขึ้นได้กับทุกคนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย เพศที่สาม เด็ก คนชรา ฯลฯ จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่กันยายน 2550 แล้ว ซึ่งข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น หลายคนยังไม่ค่อยทราบกัน เพราะในข้อกฎหมายนั้นได้ครอบคลุมไปเรื่องของสามีภรรยาคู่สมรสด้วย ซึ่งนอกจากหลายคนจะเคยได้ยินมาว่า สามีข่มขืนภรรยา มีโทษ แต่ตอนนี้ภรรยาข่มขืนสามีก็มีโทษแล้วเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ไว้ ทาง Amarin Baby & Kids จึงขอชี้แจงแถลงไขให้กระจ่างดังนี้

กฎหมายข่มขืน สามี มีความผิด โทษสูง ทั้งจำและปรับ

ทุกคน…เป็นเหยื่อข่มขืนได้ ก่อนที่จะมีการปรับแก้กฎหมายอาญาที่ว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น ได้มีการเรียกร้องจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเด็ก สตรี และเพศที่สาม ซึ่งได้มีการประกาศใช้กฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 โดยเป็นการแก้ไขในประเด็นเรื่องการข่มขืน ประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้ มีผลบังคับใช้แล้ว

ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อความเสียใหม่ ให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ในปัจจุบัน โดยมิได้จำกัดเรื่องของการข่มขืนไว้เพียงแค่ชายข่มขืนหญิงเท่านั้น แต่หมายถึงชายหรือหญิงก็ตาม ไปข่มขืนกระทำชำเราอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ โดนทั้งหมด หรือแม้แต่กระทั้งภรรยาตนเองก็ตาม

กฎหมายข่มขืน

พฤติการณ์ การข่มขืน ที่เปลี่ยนไป!

โดยสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้เคยศึกษาถึงข้อบกพร่องของกฎหมายมาตรานี้ ว่าในปัจจุบัน ทั้งผู้ชาย เด็กผู้ชาย และกะเทยแปลงเพศล้วนตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศเช่นกัน แต่เขาเหล่านี้ไม่สามารถฟ้องร้องผู้กระทำผิดตามมาตรา 276 ได้ ทำได้เพียงฟ้องข้อหาอนาจารตามมาตรา 278 (มีโทษต่ำกว่าการข่มขืนมาก) สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนกฎหมายข้อนี้

และพฤติการณ์การข่มขืนของคนสมัยนี้เปลี่ยนไปมาก มีการข่มขืนเด็กมากขึ้น ไม่ว่าเด็กหญิง เด็กชาย หรืออย่างบางกรณีที่ภรรยาไม่พร้อมที่จะมีสัมพันธ์สวาทกับสามี ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม สามีก็มักจะบังคับให้ภรรยาร่วมประเวณีด้วยความไม่ยินยอม บางครั้งอาจจะมีการลงไม้ลงมือกัน การข่มขืนนั้นก็ไม่มีความผิด

ซึ่งจุดนี้ จึงได้มีการเสนอเรื่องเพื่อแก้ไขกฎหมายเสียใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมการกระทำความผิดได้ครบถ้วน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ และนับจากวันนี้ไป ใครก็ตาม หากไปข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง สามี ภรรยา ก็มีความผิดทั้งสิ้น

อ่านต่อ >> โทษของกฎหมายมาตรา 276 (ว่าด้วยเรื่องการข่มขืนทั้งสามีและภรรยา) คลิกหน้า 2

อ่านต่อ “บทความน่าสนใจ” คลิก

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up