สร้างนิสัยใช้จ่ายชาญฉลาดให้ลูก ตอนจบ

Alternative Textaccount_circle
event

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนในครอบครัวส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พูดง่ายๆ คือ อยากให้ลูกใช้จ่ายอย่างไร พ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านต้องทำแบบนั้นให้เด็กๆ เห็น

ย้อนอ่าน สร้างนิสัยใช้จ่ายชาญฉลาดให้ลูก ตอนที่ 1

แม่อู๊ดอี๊ด : เรื่องนิสัยเกี่ยวกับเงินทองนี่ เป็นพันธุกรรมและการบ่มเพาะที่แยกขาดจากกันได้ยากจริงๆ ค่ะ เด็กบางคนเอาแต่ใช้เงินอย่างกับพ่อแม่พิมพ์แบงค์ได้เอง มองกลับไปแต่ละรุ่นของครอบครัวก็เป็นแบบเดียวกันนี้ ขณะที่เด็กบางคนพ่อแม่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีการใช้เงินอย่างฉลาด แต่พอเห็นปู่ย่าตายายประหยัดหรือบอกสอนก็รู้จักอดออมได้     

อ.วรากรณ์ อย่างไรก็คงต้องบอกว่าการบ่มเพาะคือหัวใจของการสร้างนิสัยที่พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกมี

ประการแรก ถ้าพ่อแม่ไม่ใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง โดยมุ่งหวังที่จะให้ครอบครัวอยู่ในกรอบของการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมพอดี ก็ต้องสื่อให้ลูกเห็นด้วยการกระทำและการใช้คำพูดระหว่างพ่อแม่และกับลูกทั้งหมดนี้เป็นการกระทำอย่างจริงใจ มิใช่การเสแสร้งให้ลูกดู

ประการที่สอง ให้เงินลูกไปโรงเรียนทุกวันตั้งแต่ยังเด็กในจำนวนที่เหมาะสม และอธิบายให้เห็นการเลือกซื้อสิ่งต่างๆ ของลูก เช่น ถ้าไม่ซื้อสิ่งที่แพงก็จะซื้อสิ่งอื่นได้มากขึ้น หรือถ้าไม่ใช้จ่ายไปทั้งหมดก็จะเหลือไว้เป็นเงินเก็บได้ และเมื่อเก็บไว้ได้มากพอแล้ว พ่อแม่อาจช่วยสมทบเพื่อได้ซื้อสิ่งที่ลูกต้องการ

ประการที่สาม คำพูดชื่นชมการกระทำของเด็กทุกครั้งที่เขาทำสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้อง เช่น หาเงินเอง ออมเงินได้ ฯลฯ ต้องชมเขาตรงๆ และเอาไปชมให้ญาติผู้ใหญ่ฟังจนมีเสียงสะท้อนกลับมาก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้น

ประการที่สี่ เล่าเรื่องราวของคนที่ล้มเหลวเพราะจัดการเรื่องเงินไม่เป็น และคนที่ประสบความสำเร็จให้เด็กฟัง (เสมือนเติมเกลือวันละนิดในอาหารทุกวัน อย่าหวังใส่ทั้งช้อนตอนโตแล้วเป็นอันขาด)

ประการที่ห้า ทำให้การออมเงินเป็นรูปธรรม เช่น มีกระปุกใส่เงินของเขาเอง เด็กเป็นคนเก็บสมุดฝากเงินไว้เอง การออมได้ถึงระดับที่กำหนดไว้เป็น “เรื่องใหญ่” ของครอบครัว

โดยสรุปหัวใจของการบ่มเพาะนิสัยดีให้ลูก คือการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่างของพ่อแม่และครอบครัว เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องเงิน โดยเป็นไปอย่างมีแผนอยู่ในใจ ไม่ปล่อยให้นิสัยของลูก ก่อตัวขึ้นอย่างไร้ทิศทาง

 

Life Quote!

“พันธุกรรมเปรียบเสมือนไพ่ที่ถูกแจกให้เราเล่น พ่อแม่ไม่อาจควบคุมได้ แต่การบ่มเพาะ ปลูกฝัง อบรมสั่งสอนลูกเราเสมือนกับการเล่นไพ่ที่ถูกแจกมาแล้วให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือทางเดียวที่พ่อแม่ทำได้”

Money Quote!

“การบ่มเพาะคือหัวใจของการสร้างนิสัยที่พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกมี นิสัยใช้จ่ายเงินอย่างฉลาด รู้จักอดออม   พ่อแม่ต้องมีแผนในใจในการสร้างนิสัยของลูกในเรื่องเงิน   ไม่ปล่อยให้ก่อตัวขึ้นอย่างไร้ทิศทาง”

 

ย้อนอ่าน สร้างนิสัยใช้จ่ายชาญฉลาดให้ลูก ตอนที่ 1

 

บทความโดย: ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้เท่าทันเงินทองและคุณปู่ของหลานสาวคนเดียว

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up