เฮได้! เพิ่มค่าลดหย่อน ภาษี ลูกคนที่ 2/ฝากครรภ์/ค่าคลอด - amarinbabyandkids
เพิ่มค่าลดหย่อน

พ่อแม่เฮได้! เพิ่มค่าลดหย่อนภาษี “ลูกคนที่ 2 – ค่าฝากครรภ์ – ค่าคลอด”

event
เพิ่มค่าลดหย่อน
เพิ่มค่าลดหย่อน

ข่าวดีสำหรับทุกครอบครัว ครม. มีมติเห็นชอบเพื่อสนับสนุนการมีลูก เพิ่มค่าลดหย่อน ภาษี สำหรับ “ลูกคนที่ 2 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอด” สูงถึง 60,000 บาท

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร โดยอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร และ ร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

พ่อแม่เฮได้ เพิ่มค่าลดหย่อน ภาษี “ลูกคนที่ 2 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอด”

เพิ่มค่าลดหย่อน

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากร คือ กำหนดให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปของผู้มีเงินได้ หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 61 เป็นต้นไป โดย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า…

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีลูก

  • โดยเพิ่มค่าลดหย่อนให้คนไทยที่มีลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป

  • จะได้รับการลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาทต่อปีภาษี หรือได้รับลดหย่อนเพิ่มเป็นคนละ 60,000 บาทต่อปีภาษี

  • *จากเดิมที่กำหนดให้เพียงลูกคนแรกได้รับการลดหย่อนคนละ 30,000 บาทต่อปีภาษี

  • ส่วนร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรส สามารถนำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับค่าฝากครรภ์และค่าตลอดบุตรที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สิทธิการหักลดหย่อนดังกล่าวให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ หรือคลอดบุตรจากแหล่งอื่น ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น

อ่านต่อ >> “รายละเอียดมาตรการภาษีเพื่อผู้มีบุตร” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up