ตรวจรักษาโควิด

ตรวจรักษาโควิด ด้วยสิทธิบัตรทองและประกันสังคม

Alternative Textaccount_circle
event
ตรวจรักษาโควิด
ตรวจรักษาโควิด

ข่าวการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิค-19 สร้างความตื่นกลัวให้คนในสังคม ทุกคนต่างใส่หน้ากากอนามัย พกแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันเชื้อดังกล่าว เพราะหากติดเชื้ออาจต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ไม่น้อย สปสช. และกระทรวงแรงงาน จึงมีการอนุมัติ ตรวจรักษาโควิด ด้วยสิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม

ตรวจรักษาโควิด ด้วยสิทธิบัตรทอง

สปสช. กระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในขอบเขตบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง หลายคนมีคำถามว่า จะสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ในกรณีใดบ้าง หากมีอาการเสี่ยง และมีค่าใช้จ่ายอย่างไร กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดข้อปฏิบัติ ก่อนไปใช้สิทธิตรวจรักษา ไว้ดังนี้

 1. ตรวจอาการว่าเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ คือ
 • มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 • ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก
 • เดินทาง หรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง ช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ
 • มีอาชีพที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง โควิด-19
 • มีประวัติใกล้ชิด หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19
 • เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และเป็นบุคลากรทางการแพทย์
 • ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้

ตรวจรักษาโควิด

 1. หากมีอาการเข้าข่าย ให้โทรหาสายด่วน กรมควบคุมโรค และรีบตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ป้องกัน และแจ้งข้อมูลตามความจริง (กรณีต่างจังหวัดให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐ)
 2. เมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. หากไม่มีอาการเข้าข่าย ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข แต่สงสัยเองว่าจะป่วย ไม่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจเอง ใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้ แม้จะจ่ายเงินเองก็ไม่ควรไป และด้วยน้ำยาที่ใช้ตรวจ โรคโควิด-19 มีจำนวนจำกัด ต้องเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็น กับผู้ป่วยกลุ่มเฝ้าระวังเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรทอง โทรสายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

สอบถามข้อมูล ขอคำปรึกษา และคำแนะนำ เรื่องโรค โควิด-19 โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “ตรวจรักษาโควิด ด้วยสิทธิประกันสังคม” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up