พัฒนาการด้านภาษา ส่งเสริมง่าย ทำได้ทุกครอบครัว

Alternative Textaccount_circle
event

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของลูกน้อย  สามารถส่งเสริมได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ  โดยเฉพาะเด็กในช่วง 6 ปีแรกซึ่งเด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษาอย่างรวดเร็ว  เด็กวัยนี้จะเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดู  โดยการฟัง  มองดู  สังเกต  เก็บข้อมูล  และเลียนแบบ  สิ่งสำคัญจึงเป็นการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับเด็กน้อยตามวัยอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ภาษาของเด็กเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2-3 เดือน

  • ส่งเสียงอ้อแอ้ในคอ เช่น อือ อา
  • ส่งเสียงโต้ตอบเมื่อคุณพ่อคุณแม่พูดคุยด้วย

4-6  เดือน

  • ใช้ริมฝีปากช่วยในการออกเสียง ทำให้ออกเสียงพยัญชนะได้เป็นบางตัว  เช่น  “พ” “ป” และ “ม”
  • จดจำชื่อของตัวเองได้ เมื่อถูกเรียกชื่อจะหยุดฟังและมองหาผู้เรียก

 พัฒนาการทางภาษา

Tip : แรกเกิด-6 เดือน  สัมผัส  รอยยิ้ม  เสียงตอบรับพูดคุย  และสายตาของคุณพ่อคุณแม่ที่มีให้ลูกเบบี๋  ช่วยสร้างความคุ้นเคยและความอบอุ่นปลอดภัยให้ลูกตัวน้อย

 

อ่านเรื่อง “พัฒนาการด้านภาษา ส่งเสริมง่าย ทำได้ทุกครอบครัว” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up