เงินอุดหนุนบุตร 2563

รวมข้อมูล เงินอุดหนุนบุตร 2563 ครบตั้งแต่วิธีสมัคร จนถึง การรับเงิน

event
เงินอุดหนุนบุตร 2563
เงินอุดหนุนบุตร 2563

เงินอุดหนุนบุตร 2563 สมัครเมื่อไหร่ ใช้เอกสารอะไร เช็คสิทธิ์ยังไง ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไหน และเงินจะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ABK รวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2563 ไว้ให้แล้วที่นี่ที่เดียวครบ!

รวมข้อมูล เงินอุดหนุนบุตร 2563 ครบทุกเรื่อง!!

โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเด็กแรกเกิดของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งรัฐได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรโดยจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือน

ใครสามารถได้สิทธิ์รับ เงินอุดหนุนบุตร 2563 บ้าง?

 • คุณแม่ท้อง คุณแม่ที่มีลูก ผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
 • ผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561
 • และผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2563 ได้อย่างไร ?

สำหรับคุณแม่ที่ต้องการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 30กันยายน 63) แล้ว ซึ่งใครที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือ เพิ่งคลอดลูกในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยที่

>> สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ (กรุงเทพฯ)
>> เมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
>> ในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา หรือ เทศบาลใกล้บ้าน

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี่ >> https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

เอกสารประกอบการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 ประกอบด้วย

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

>>> ข้อ 1 และ 2 ขอรับได้ที่ ที่ลงทะเบียน <<<

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 2. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 3. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา)
 5. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เงินอุดหนุนบุตร 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล

 

อ่านต่อ “วิธีเช็คสิทธิผลการลงทะเบียนด้วยตัวเอง
และตารางการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ปี 2563” คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
ข้อมูล เงินอุดหนุนบุตร 2563
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up