เงินอุดหนุนบุตร 2563

รวมข้อมูล เงินอุดหนุนบุตร 2563 ครบตั้งแต่วิธีสมัคร จนถึง การรับเงิน

เงินอุดหนุนบุตร 2563
เงินอุดหนุนบุตร 2563

เงินอุดหนุนบุตร 2563 สมัครเมื่อไหร่ ใช้เอกสารอะไร เช็คสิทธิ์ยังไง ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางไหน และเงินจะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ABK รวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2563 ไว้ให้แล้วที่นี่ที่เดียวครบ!

รวมข้อมูล เงินอุดหนุนบุตร 2563 ครบทุกเรื่อง!!

โครงการเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเด็กแรกเกิดของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งรัฐได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรโดยจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ คนละ 600 บาทต่อเดือน

ใครสามารถได้สิทธิ์รับ เงินอุดหนุนบุตร 2563 บ้าง?

 • คุณแม่ท้อง คุณแม่ที่มีลูก ผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
 • ผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561
 • และผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2563 ได้อย่างไร ?

สำหรับคุณแม่ที่ต้องการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 – 30กันยายน 63) แล้ว ซึ่งใครที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือ เพิ่งคลอดลูกในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยที่

>> สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ (กรุงเทพฯ)
>> เมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
>> ในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา หรือ เทศบาลใกล้บ้าน

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ที่นี่ >> https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

เอกสารประกอบการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 ประกอบด้วย

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

>>> ข้อ 1 และ 2 ขอรับได้ที่ ที่ลงทะเบียน <<<

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 2. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 3. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสำเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา)
 5. กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจำ (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เงินอุดหนุนบุตร 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล

 

อ่านต่อ “วิธีเช็คสิทธิผลการลงทะเบียนด้วยตัวเอง
และตารางการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ปี 2563” คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
ข้อมูล เงินอุดหนุนบุตร 2563
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up