เปลี่ยนนามสกุลลูก

เปลี่ยนนามสกุลลูก กลับมาใช้นามสกุลของแม่ทำอย่างไร?

เปลี่ยนนามสกุลลูก
เปลี่ยนนามสกุลลูก

ตอบข้อสงสัย หากหย่ากันแล้วอยากให้ลูกกลับมาใช้นามสกุลของแม่ หรือ ยังไม่จดทะเบียนแต่อยาก เปลี่ยนนามสกุลลูก จากเดิมเป็นนามสกุลพ่อให้กลับมาเป็นนามสกุลแม่ทำได้ไหม อย่างไร?

เปลี่ยนนามสกุลลูก กลับมาใช้นามสกุลของแม่ทำอย่างไร?

การ เปลี่ยนนามสกุลลูก จากเดิมที่ใช้นามสกุลของบิดาอยู่ ให้กลับมาใช้นามสกุลเดิมของมารดานั้น สามารถทำได้และไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ทีมงาน Amarin Baby & Kids จึงได้รวบรวมกรณีต่าง ๆ ในการ เปลี่ยนนามสกุลลูก และวิธีการเปลี่ยนดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 การเปลี่ยนนามสกุลลูกหลังจดทะเบียนหย่า

ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาได้หย่าร้างกัน หลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว คุณแม่ต้องการเปลี่ยนนามสกุลลูกจากเดิมเป็นนามสกุลของบิดา ให้กลับมาเป็นนามสกุลเดิมของมารดา สามารถทำได้หรือไม่?

ตอบ  หากมีการหย่าต้องรู้ว่าอำนาจปกครองอยู่ที่ใคร

  • ถ้าอำนาจปกครองอยู่ที่บิดา การขอใช้นามสกุลมารดาก็ต้องให้บิดามาให้ความยินยอมด้วย
  • ถ้าอำนาจปกครองอยู่ที่มารดา การขอใช้นามสกุลของมารดาให้มารดายื่นขอใช้นามสกุลได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต ที่บุตรมีชื่ออยู่
เปลี่ยนนามสกุล
เปลี่ยนนามสกุล

กรณีที่ 2 การเปลี่ยนนามสกุลลูกหลังจดทะเบียนหย่า อำนาจปกครองบุตรเป็นของมารดา แต่บิดาสลักหลังให้ค่าเลี้ยงดูบุตรอยู่

ตอบ  กรณีที่บันทึกท้ายการหย่าระบุให้มารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่ผู้เดียวนั้น มารดาสามารถไปติดต่อสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลบุตรได้ทันที โดยไม่ต้องให้บิดาเด็กให้ความยินยอมแต่อย่างใด และไม่ต้องสนใจว่าบิดาเด็กจะส่งเสียเลี้ยงดูบุตรอยู่หรือไม่ ในวันไปเปลี่ยนควรนำใบหย่าติดตัวไปด้วย 

กรณีที่ 3 การเปลี่ยนนามสกุลลูกในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในใบเกิดมีชื่อบิดาเป็นพ่อของเด็ก แต่ติดต่อบิดาไม่ได้แล้ว

ตอบ หากติดต่อไม่ได้แนะนำให้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อออกเอกสารยืนยันว่าไม่สามารถติดตามตัวได้ เพื่อยื่นขอเปลี่ยนนามสกุลต่อไป

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนนามสกุลลูก

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up