พาลูกขึ้นเครื่องบิน ครั้งแรก ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง ?

พาลูกขึ้นเครื่องบิน

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน และมีลูกเล็กๆ ต่ำกว่า 1 ขวบเดินทางด้วยเครื่องบินไปด้วย ยิ่งถ้าเป็นการพาลูกขึ้นเครื่องบินครั้งแรก เชื่อทุกครอบครัวต้องมีความกังวลใจ ไม่ว่าเรื่องการเตรียมเอกสาร และถ้าลูกอยู่บนเครื่องบิน จะทำยังไงให้ตลอดเที่ยวบินการเดินทางลูกไม่งอแง มีแต่ความสุขไปตลอดเที่ยวบิน เอาเป็นว่าก่อนพาลูกขึ้นเครื่องบิน เราไปเตรียมพร้อนกันก่อนค่ะ

 

ขั้นตอนการจองตั๋วก่อน พาลูกขึ้นเครื่องบิน ครั้งแรก !!

สำหรับการเดินด้วยเครื่องบินที่มีเด็กทารกหรือเด็กเดินทางไปด้วย ทีมงานจึงขออ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสายการบินภายในประเทศสายการบินหนึ่งที่ได้ให้คำแนะนำไว้อย่างชัดเจน ซึ่งถือกฎปฏิบัติแบบสากลทั่วไปอย่างชัดเจน ดังนี้…
: มีการแบ่งประเภทผู้โดยสารเด็กอย่างไร

เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน สายการบินจะไม่อนุญาตให้เดินทาง

  • ผู้โดยสารเด็กทารก อายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ต้องโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก 1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
  • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย  โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
  • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง สามารถเดินทางโดยลำพังได้ แต่ไม่สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกัน  โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
  • ผู้โดยสารผู้ใหญ่ มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง สามารถพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกันได้
: ผู้โดยสารเด็กใช้เอกสารใดในการเช็กอิน
  • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือพาสปอร์ตในการเช็กอิน
  • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ใช้ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือบัตรประชาชนเด็ก หรือพาสปอร์ตในการเช็กอิน
  • ผู้โดยสารอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันเดินทาง ใช้บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตในการเช็กอิน
: การเดินทางพร้อมเด็ก มีขั้นตอนการจองที่นั่งอย่างไร
  • ผู้โดยสารอายุ 2 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง จะต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
  • ผู้โดยสารอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง ทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
: การเดินทางพร้อมเด็กทารก มีขั้นตอนการจองที่นั่งอย่างไร
  • ผู้ใหญ่สามารถระบุชื่อเด็กทารกในขณะทำการจองที่นั่งบนเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์เด็กทารก 1 ท่านนั่งโดยสารบนตักของผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

**ทางทีมงานขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสายการบินนกแอร์ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

อ่านต่อ >> “พาลูกขึ้นเครื่องบิน อย่างไรไม่ให้งอแงคลิกหน้า 3

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up