แอปพลิเคชัน Monkey Math

เตรียมพร้อมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ให้กับบุตรหลานด้วย “MONKEY MATH” แอปพลิเคชันล่าสุดที่จะทำให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย

Alternative Textaccount_circle
event
แอปพลิเคชัน Monkey Math
แอปพลิเคชัน Monkey Math

ในการปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัว อย่างเช่นเรื่องการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานก่อนเป็นอันดับแรก เพราะในปัจจุบันอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุก ๆ แง่มุมของการใช้ชีวิตย่อมมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่แข็งแรงย่อมเป็นข้อได้เปรียบ

แต่อีกหนึ่งรายวิชาที่เข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมกระบวนการ คิด วิเคราะห์ มีส่วนช่วยให้บุตรหลานมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบและรอบคอบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยฝึกฝนให้คนมีความรอบคอบ มีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาตามลำดับและรอบคอบ เหตุนี้นี่เองที่ Monkey ได้พัฒนาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะเข้ามาตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Monkey Math – คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

Monkey Math – คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเพื่อการพัฒนาสมอง ด้วยการคิดพัฒนาและออกแบบหลักสูตรมาให้เหมาะสมกับเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย แอปพลิเคชัน Monkey Math จึงประกอบไปด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับ 4 ระดับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กๆที่อยู่ในช่วงวัยประถมศึกษาก็สามารถให้ Monkey Math เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์และมีความรู้สึกในเชิงบวกกับวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อย

แอปพลิเคชัน Monkey Math จะมีส่วนช่วยในการสร้างรากฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ ด้วยตัวหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เด็ก ๆ ได้ค่อย ๆ ทำความคุ้นเคยและเริ่มฝึกฝนแนวคิดที่มีระบบเหตุผล

อันเป็นพื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ เด็กๆจะได้มีส่วนร่วมกับคณิตศาสตร์ผ่านภาพประกอบของวัตถุที่อยู่รอบๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้สึกว่าคณิตศาสตร์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถสนุกไปกับมันได้ง่าย ๆ หลักสูตรที่อยู่ใน Monkey Math จะเน้นความค่อยเป็นค่อยไป ไม่สอนเด็กแบบรวบรัด แต่จะสอนและพัฒนากระบวนการคิดเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจแก่นแท้ของปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

Monkey Math

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน Monkey Math จะเข้ามามีส่วนสำคัญในช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้มีโอกาสเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากที่บ้าน และมีส่วนช่วยในการทบทวนบทเรียนและฝึกฝนความรู้ที่ได้จากโรงเรียน ด้วยสาระการเรียนรู้ที่มีมากกว่า 60 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ การนับตัวเลข การคิดเลข การคิดเชิงพีชคณิต ทศนิยม การวัด เรขาคณิต เชิงพื้นที่ เวลา ข้อมูลและแผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในหมวดหมู่ต่างๆของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อความเหมาะสมกับผู้เรียนทั้ง 4 ระดับ จะมีเนื้อหาที่แบ่งลำดับความยากง่ายไว้มากกว่า 400 บทเรียน 10,000 กิจกรรมเชิงโต้ตอบ และหัวข้อคณิตศาสตร์มากกว่า 60 รายการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ซึ่งเด็ก ๆ สามารถทบทวนและนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้ฝึกฝนไปปฏิบัติที่โรงเรียนได้จริง เรียกได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมจากที่บ้านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่โรงเรียนก็ว่าได้

ดังจะเห็นแล้วว่าวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลของเด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาคณิตศาสตร์ให้กับบุตรหลานนั้นก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Monkey Math ได้ที่
Website: https://www.monkeyenglish.net/th/monkey-math

Group Monkey Thailand ได้ที่ Link

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up