ออมเงินเพื่ออนาคตลูกรัก เลือกธนาคารไหนดี?

ธนาคารออมสิน ออมสินคู่ขวัญ

คุ้มครองชีวิตทั้งพ่อ หรือแม่ และลูก เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการทำประกันให้ลูก เป็นหลักประกันสำหรับการศึกษา และเป็นของขวัญ มีให้เลือก 2 ระยะเวลา โดยส่งเงินฝากระยะสั้นกว่าระยะเวลาคุ้มครอง คือ

 1. ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 2. ส่งเงินฝาก 15 ปี คุ้มครอง 20 ปี

ออมเงินให้ลูกผลประโยชน์

1.กรณีมีชีวิตอยู่

 • รอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ธนาคารจะจ่ายเงินของขวัญวันเกิดให้ 2% วันเกิดของลูกน้อยทุกปี
 • ถ้าหากลูกมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 100%
 • หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ธนาคารจะจ่ายเงินให้ 100% ลูกยังคงได้รับเงินของขวัญวันเกิดทุกปี และได้รับความคุ้มครองต่อจนกรมธรรม์ครบกำหนด (และจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 100%)

2.กรณีเสียชีวิต

 • ผู้ฝากเสียชีวิต ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 100% ส่วนลูกยังคงได้รับเงินของขวัญวันเกิดทุกปี และได้รับความคุ้มครองต่อจนกรมธรรม์ครบกำหนด (และจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 100%)
 • กรณีลูกเสียชีวิต ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามอายุของบุตร และกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ
 • ผู้ฝาก และลูกเสียชีวิตพร้อมกัน ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ของทั้งผู้ฝาก และลูกให้กับทายาท

เงื่อนไขการฝากเงิน

 • อายุผู้ฝากตั้งแต่ 20 – 55 ปี
 • อายุบุตรตั้งแต่แรกเกิด – 10 ปี ระบุชื่อบุตรได้คนเดียวและเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 • ผู้ฝากต้องเป็นพ่อหรือแม่ ที่แท้จริงของบุตร
 • เลือกวงเงินสงเคราะห์ได้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • เลือกส่งเงินฝากได้ตามความสะดวก คือรายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.gsb.or.th/products/insurance/Two-life-insurance-coverage/kukwan.aspx

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ธนาคารไทยพาณิชย์” คลิกหน้า 3

keyboard_arrow_up