“โรคเอ๋อ” จากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด

มิใช่เพียงผู้ใหญ่ที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ทารกแรกเกิดก็มีความผิดปกติที่ต่อมไทรอยด์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดนี้ เป็นภาวะที่ต้องรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของภาวะปัญญาอ่อน หรือที่สมัยก่อนเรียกกันติดปากว่า “โรคเอ๋อ” นั่นเอง

keyboard_arrow_up