[Blogger พ่อเอก-49] ลองพาลูกไปวัดศักยภาพจากลายนิ้วมือ


ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าการสแกนนิ้วสามารถบอกอะไรได้ถูกต้อง 100% เพราะมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาด้วยโปรแกรม  เพราะเราเคยได้ยินเรื่องราวของอัจฉริยะหรือคนรอบตัวที่มีพรสวรรค์หรือความ ถนัดบางอย่างที่ถูกสิ่งแวดล้อมทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตรงนี้ไปให้ไกลได้

keyboard_arrow_up