More Than A Game Café


เปิดบริการทุกวัน ชั้น 3 I’m Park สามย่าน  เวลา 11.00-21.00 น. โทร.0 2 214 4385  www.morethanagamecafe.com หรือ  morethanagamecafe ค่าบริการ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงที่สอง 40 บาท และชั่วโมงที่สามเป็นต้นไป ชั่วโมงละ 30 บาท

keyboard_arrow_up