Meiji EZcube ชงง่าย ไม่ต้องตวง สารอาหารหลากหลาย ในก้อนเดียว!

เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยที่เริ่มต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ลูกวัยหัดเรียนรู้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเด็กต้องการสารอาหารที่มาช่วยเสริมสร้างทั้งสมองและร่างกายเพื่อให้พร้อมรับการเรียนรู้พัฒนาการใหม่ ๆ  เด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลทางร่างกายและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณแม่ต้องมองหาอาหารให้ลูกได้ทานให้ครบ 5 หมู่ รวมถึงนมที่เสริมสารอาหารจำเป็นที่ส่งผลต่อร่างกายทั้งในเรื่องโภชาการที่ครบถ้วนและ พัฒนาการของลูก   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนมสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี           โภชนาการสำหรับลูกเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในช่วง 3 ปี แรก ที่เด็กจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  การมอบสารอาหารที่มีประโยชน์ด้วยการให้ลูกน้อยดื่ม นมสำหรับเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามคำแนะนำของแพทย์ และผู้เขี่ยวชาญ จะเป็นรากฐานที่ดีทีทำให้ลูกมีร่างกายที่แข็งเรงทั้งร่างกายและได้รับพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย สำหรับเด็กวัยนี้ ควรได้รับการเสริมนมที่มีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงปริมาณวิตามินและแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่เพียงพอตามวัย นมที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้นอกจากนมแม่แล้วที่มีประโยชน์มากที่สุดแล้ว แต่บางครั้งคุณแม่บางท่านอาจไม่สามารถให้นมต่อได้ เพราะทานยารักษาโรคบางชนิด หรือต้องการให้เด็กฝึกเลิกเต้า ดังนั้นคุณแม่อาจมองหาผลิตภัณฑ์นมทางเลือกมาช่วยเสริมให้กับลูก ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์นมจะอยู่ในส่วนของนมสูตร 3 ที่มีสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง เพื่อให้เขาเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย รวมถึงเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่ง เมจิ จียู ฟอร์มูล่า โกลด์  อีซี่คิวบ์ 3 หรือ เมจิ อีซี่คิวบ์ เป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดก้อน สะดวก ชงง่าย […]

ไทย เมจิ ฟู๊ด เปิดตัว Meiji EZcube ผลิตภัณฑ์นมผงชนิดก้อน เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากเมจิประเทศญี่ปุ่น

ไทย เมจิ ฟู๊ด เปิดตัว Meiji EZcube ผลิตภัณฑ์นมผงชนิดก้อน เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากเมจิประเทศญี่ปุ่น ตัวช่วยคุณแม่เจนใหม่ สะดวก ชงง่าย ไม่ต้องตวง

keyboard_arrow_up