สำลักขี้เทา (meconium) ลูกน้อยเสี่ยงเสียชีวิต

การสูด สำลักขี้เทา (meconium) เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิด จากการสูดสำลักขี้เทาของตนเองเข้าไปตอนอยู่ในท้องแม่ ปกติเด็กจะถ่ายขี้เทาประมาณ…

keyboard_arrow_up