เคล็ดลับสำหรับผู้ปกครอง เนื่องในวันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การสนทนาเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดนั้นควรเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่หรือผู้ปกครองกับบุตรหลานของตนแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนแต่สำหรับครอบครัวแล้วพื้นฐานของการพูดคุยกับเด็กๆ ในเรื่องความปลอดภัยนั้นยังคงเหมือนเดิม ด้วยเหตุนี้ลองศึกษาถึงเคล็ดลับในการดูแลบุตรหลานของคุณขณะที่ใช้งานช่องทางออนไลน์กัน

keyboard_arrow_up