Kid Happy School – เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมาตั้งแต่เล็กจะมีสมองส่วนฮิปโปแคมปัสใหญ่กว่า

การเลี้ยงดูลูกที่มีการแสดงความรักความสนใจใส่ใจลูกมากกว่าการหาอาหารให้กิน หาเสื้อผ้าให้ใส่ไม่ได้มีผลต่อเฉพาะพัฒนาการของลูกน้อย แต่สำคัญขนาดเปลี่ยนโครงสร้างของสมองกันเลยทีเดียว

keyboard_arrow_up